Wie houdt er toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang?

Dit gebeurt door de Inspectie Kinderopvang van de GGD. De inspecties vinden plaats in opdracht van de gemeente, die de vergunningen verleend. Wanneer de inspecteur van de GGD overtredingen constateert, adviseert zij de gemeente om te handhaven. De zwaarste sanctie, die een kinderopvang kan treffen, is uitschrijving uit het LRK. Ook heeft de Oudercommissie een rol in het toezicht op de kwaliteit. Zo toetst de Oudercommissie jaarlijks het pedagogisch beleid en uitvoering daarvan.

Ster

Telefonisch niet bereikbaar

Op maandag 5 december vanaf 16:00 uur zijn wij gesloten en dus niet bereikbaar. Uiteraard kunt u altijd gebruik maken van ons contactformulier. Op dinsdag openen onze telefoonlijnen weer om 10:00 uur.