Welke regels gelden er omtrent het vaccineren van kinderen?

Op grond van de huidige wetgeving kan vaccineren niet worden verplicht. Het wel of niet ineten van kinderen is de keuze van de ouders.

Een ouder is niet verplicht informatie over het wel of niet gevaccineerd zijn van het kind te geven. Dit zijn namelijk medische gegevens. Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens is het niet toegestaan om ouders te verplichten om deze gegevens te verstrekken. Als ouders expliciet instemmen, mag het dagverblijf deze gegevens wel registreren. Een kinderdagverblijf kan ook aangeven of er bij hen kinderen (zonder een naam te noemen) worden opgevangen, waarvan bekend is dat zij niet deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma.

Omdat het niet verplicht is mogen om die reden kinderen ook niet geweigerd op de opvang. Als er sprake is van een uitbraak van een ziekte, kan een houder besluiten niet-ingeënte kinderen (tijdelijk) de toegang te weigeren, wanneer de veiligheid en gezondheid van de opgevangen kinderen in het geding is. De houder moet op dat moment de risico’s afwegen en maatregelen treffen.

Ster

Alle telefoonlijnen vanaf maandag 5 oktober 2020 gesloten


Het Klachtenloket Kinderopvang wil de veiligheid van zijn medewerkers waarborgen door volledig thuis te werken. Hierdoor zijn wij tot nader bericht telefonisch niet bereikbaar.

Uiteraard kunt u altijd gebruik maken van het
contactformulier. Zo kunnen we al uw vragen toch beantwoorden. Lees hier verder over onze maatregelen.