Wat is een VVE-indicatie?

Kinderen die een Voorschoolse- en Vroegschoolse Educatie (VVE)-indicatie hebben, zijn kinderen waarvoor het consultatiebureau op basis van door de gemeente vastgestelde criteria een overdracht/indicatie heeft afgegeven. Deze indicatie kan worden afgegeven omdat uw kind extra ondersteuning nodig heeft op de peuterspeelzaal of kinderopvang m.b.t. bepaalde ontwikkelingsgebieden, bijvoorbeeld de taalontwikkeling.  

De criteria voor een VVE-indicatie verschillen per gemeente. Kijk daarom op de website van uw gemeente om te zien welke criteria er in uw gemeente gelden.