Wat biedt het Landelijk Centrum Hygiene en Veiligheid (LCHV)?

Bij het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV) vindt u informatie over de gezondheidsrisico’s in een kindercentrum of peuterspeelzaal, of BSO. Het centrum stelt richtlijnen op hoe opvangorganisaties moeten handelen bij bepaalde ziektes. Bijvoorbeeld bij welke ziektes kinderen van de kinderopvang geweerd moeten worden. Ook hebben ze richtlijnen omtrent hygiëne op de kinderopvangorganisatie.

Ga naar de site van LCHV voor het document: Gezondheidsrisico’s in een kindercentrum of peuterspeelzaal