Wat betekent VVE (Voorschoolse- en Vroegschoolse Educatie)?

VVE staat voor Voorschoolse- en Vroegschoolse Educatie.

Een voorschool is een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf, waar voorschools onderwijs wordt aangeboden met een VVE-programma.

Een vroegschool bestaat uit de groepen 1 en 2 van de basisschool met VVE. Het gaat om onderwijs voor peuters en kleuters met een taalachterstand.

Voorschoolse en vroegschoolse educatie is bedoeld om kinderen op een speelse manier hun taalachterstand te laten inhalen, voordat ze naar groep 3 gaan. In de meeste gevallen beoordeelt het consultatiebureau of een kind in aanmerking komt voor VVE.