Wanneer mag een kinderopvangorganisatie het contract opzeggen?

Dit hangt af van wat er in het contract of de algemene voorwaarden hierover is afgesproken. Soms staat hierin dat het alleen mag als een kinderopvangorganisatie een zwaarwegende reden heeft, zoals:

  • onbetaalde rekeningen,
  • het lukt een kinderopvangorganisatie niet meer om de afspraken na te komen,
  • als de ouder of het kind een bedreiging vormt voor anderen.