Waarom en hoe worden gastouders en andere kinderopvangmedewerkers continue gescreend?

Alle medewerkers in de kinderopvang moeten een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben. De VOG toont aan dat een medewerker geen strafbare feiten heeft gepleegd waardoor hij niet met kinderen mag werken. Maar deze verklaring is een momentopname. Daarna kan een medewerker alsnog strafbare feiten plegen die een bedreiging vormen voor de veiligheid van kinderen.

Daarom controleert Dienst Justis iedere dag of medewerkers in de kinderopvang nieuwe strafbare feiten hebben gepleegd. In de handleiding continue screening kinderopvang staat hoe continue screening in de praktijk werkt.