Over welke onderwerpen kan een oudercommissie een klacht indienen?

Dit is afhankelijk van de afspraken tussen de kinderopvang organisatie en de oudercommissie, die zijn vastgelegd in het reglement van de oudercommissie. In de wet staan ook een aantal onderwerpen benoemd.
Te denken valt aan de volgende gevallen:

  • Als de kinderopvangorganisatie de Oudercommissie niet om advies heeft gevraagd bij een onderwerp, waar zij de Oudercommissie over hoort te raadplegen.
  • Als de organisatie is afgeweken van het advies van de Oudercommissie zonder hiervoor een duidelijke argumentatie te geven.
  • Als het adviesproces niet volgens de juiste procedure wordt gevolgd.
  • Als de kinderopvangorganisatie de oudercommissie niet voldoende informatie geeft, zodat zij niet goed in staat zijn advies te geven.

Oudercommissies kunnen het klachtenformulier invullen. Geef via de vinkbox aan dat u de klacht namens de Oudercommissie indient.

Zie voor informatie over o.a. het adviesrecht: Oudercommissies