Moet mijn kind verplicht naar de voorschool na VVE-indicatie?

U kunt niet verplicht worden om uw kind deel te laten nemen aan Voorschoolse- en Vroegschoolse Educatie (VVE). VVE is bedoeld om kinderen met een taalachterstand te helpen om makkelijker de overstap te maken naar het basisonderwijs. Informeer wat het voor uw kind betekent bij het consultatiebureau.

In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om ouders te dwingen hun kind aan VVE te laten deelnemen als zij dit weigeren. Dit is alleen mogelijk als de rechter heeft besloten tot een ondertoezichtstelling.