Mijn kind wordt binnenkort 4 jaar. Wanneer moet ik het kinderdagverblijf opzeggen?

Als de kinderopvang beëindigd wordt op de datum dat uw kind 4 jaar wordt, wat waarschijnlijk ook de datum is die vermeld staat in de overeenkomst, hoeven ouders geen opzegtermijn in acht te nemen. De overeenkomst loopt dan namelijk automatisch af. In de meeste situaties kan het kinderdagverblijf voor een overbrugging zorgen als uw kind niet vanaf het moment dat het vier jaar is naar de basisschool kan. Bijvoorbeeld omdat de zomervakantie ertussen valt. Het kan ook zijn dat uw kind eerder gaat wennen op de basisschool. In dat geval moet u dit wel voortijdig melden. Houd daarbij ook rekening met de opzegtermijn! Het is belangrijk dat u tijdig aangeeft wat u wilt.