Mijn kind is op de kinderopvang gebeten door een ander kindje. Hoe kan ik dit voorkomen?

Bijten kan soms voorkomen in de opvang. Het is niet altijd eenvoudig om dit te voorkomen. Bijten is een gevoelig thema, maar het hoort bij de ontwikkelingsfases van een peuter. Een kind moet leren dat dit niet mag. Het team zal het bijtende kind observeren en ingrijpen zodra het weer dreigt te gebeuren. Ze kunnen echter niet garanderen dat het niet meer gebeurt. Het kan gebeuren dat uw kind op de opvang is gebeten. Jonge kinderen bijten wel eens in een bepaalde fase in hun ontwikkeling. Het gaat meestal vanzelf over, maar het is vervelend als dit bij uw kind gebeurt.

Als uw kind wordt gebeten, meld dat dan aan een van de medewerkers; vraag wat zij er concreet aan doen. Zij kunnen bijvoorbeeld met de ouders van het bijtende kind bespreken wat zij er aan kunnen doen. Ook kunnen ze afspraken maken over het toezicht op de groep.

Als dit niet voldoende is, bespreek het dan met de leidinggevende. Die kan dan eventueel extra maatregelen nemen, zoals inzet van een pedagoog of gedragscoach die met hen kijkt waar het gedrag vandaan komt en hoe het voorkomen kan worden. Ook het tijdelijk inzetten van extra personeel is een optie, bijvoorbeeld een stagiaire of extra pedagogisch medewerker. Als die dit niet oppakt of het bijten houdt niet op, kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de organisatie.

In alle gevallen is het goed de medewerkers of leidinggevende te vragen naar concrete maatregelen en te vragen of ze u op de hoogte willen houden van de effecten van  die maatregelen. Bijtincidenten blijft een lastig onderwerp waar weinig pasklare oplossingen voor zijn. Als Klachtenloket Kinderopvang raden wij u aan om vooral met elkaar in gesprek te blijven bij dit soort incidenten.