Mag een pedagogisch medewerker insuline toedienen aan mijn kind op de opvang?

Pedagogisch medewerkers mogen kinderen met diabetes insuline toedienen, wanneer zij daar zelf geen bezwaar tegen hebben. Het mag niet in opdracht van de werkgever gebeuren. Voorwaarden voor het toedienen van insuline zijn:

  • er moet sprake zijn van een vrijwillige basis (de pedagogisch medewerker heeft niet de opdracht gekregen om deze handeling te verrichten, ouders kunnen er om vragen);
  • er zijn goede afspraken met de ouders gemaakt;
  • de handeling wordt niet verricht in opdracht van de werkgever.