Kind wordt 4 jaar. Wanneer moet ik het kinderdagverblijf opzeggen?

Dit hoeft niet. Als de kinderopvang wordt beëindigd op de datum dat uw kind 4 jaar wordt, (wat waarschijnlijk ook de datum is, die vermeld staat in het contract), hoeft u geen opzegtermijn in acht te nemen. Het contract loopt namelijk automatisch af.

In de meeste situaties kan de kinderopvangorganisatie voor een overbrugging zorgen als uw kind niet vanaf het moment dat het vier jaar is naar de basisschool kan. Het kan ook zijn dat uw kind eerder gaat wennen op de basisschool. Is dit het geval, dan moet u dit wel voortijdig, met inachtneming van de opzegtermijn melden. Het is belangrijk dat u tijdig aangeeft wat u wilt.