Kind wordt 4 jaar. Wanneer moet ik het kinderdagverblijf opzeggen?

Dit hoeft niet. Als de kinderopvang wordt beëindigd op de datum dat uw kind 4 jaar wordt, (wat waarschijnlijk ook de datum is, die vermeld staat in het contract), hoeft u geen opzegtermijn in acht te nemen. Het contract loopt namelijk automatisch af.

In de meeste situaties kan de kinderopvangorganisatie voor een overbrugging zorgen als uw kind niet vanaf het moment dat het vier jaar is naar de basisschool kan. Het kan ook zijn dat uw kind eerder gaat wennen op de basisschool. Is dit het geval, dan moet u dit wel voortijdig, met inachtneming van de opzegtermijn melden. Het is belangrijk dat u tijdig aangeeft wat u wilt.

Ster

Alle telefoonlijnen vanaf maandag 5 oktober 2020 gesloten


Het Klachtenloket Kinderopvang wil de veiligheid van zijn medewerkers waarborgen door volledig thuis te werken. Hierdoor zijn wij tot nader bericht telefonisch niet bereikbaar.

Uiteraard kunt u altijd gebruik maken van het
contactformulier. Zo kunnen we al uw vragen toch beantwoorden. Lees hier verder over onze maatregelen.