Ik heb mijn contract met het Gastouderbureau getekend, maar mijn gastouder heeft nog geen inschrijving. Wat nu?

De opvang door een gastouder kan pas starten als aan alle voorwaarden is voldaan. Dit houdt onder meer in dat de gastouder moet zijn ingeschreven bij het LRK en ook een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) heeft gekregen. Als de opvang al gestart is zonder dat aan deze voorwaarden is voldaan, ontvangt u geen kinderopvangtoeslag.