Hoe controleert de inspectie / GGD?

In veel gevallen worden er met de kinderopvangorganisaties afspraken gemaakt voor de controles, maar soms vinden de inspecties ook onaangekondigd plaats. Hoe vaak er gecontroleerd wordt, hangt af van het budget dat de gemeente hiervoor beschikbaar heeft. Dit hoeft niet per se jaarlijks te zijn.

De Inspecteur Kinderopvang controleert of de kwaliteit van de opvang voldoet aan de wet en regelgeving. Zo gelden er onder andere strikte eisen op het gebied van veiligheid en gezondheid, de accommodatie en de inrichting. Ook zijn er onder meer vaste regels wat betreft de groepsgrootte, de beroepskracht-kind-ratio en het pedagogisch beleid. Daarnaast is in de regelgeving vastgelegd hoe er gehandeld moet worden bij klachten.

Ster

Alle telefoonlijnen vanaf maandag 5 oktober 2020 gesloten


Het Klachtenloket Kinderopvang wil de veiligheid van zijn medewerkers waarborgen door volledig thuis te werken. Hierdoor zijn wij tot nader bericht telefonisch niet bereikbaar.

Uiteraard kunt u altijd gebruik maken van het
contactformulier. Zo kunnen we al uw vragen toch beantwoorden. Lees hier verder over onze maatregelen.