Heeft de gastouder met mij een arbeidsovereenkomst?

Bij opvang in huis van de gastouder is er geen sprake van een gezagsrelatie en kan er gebruik gemaakt worden van een Overeenkomst van Opdracht. (OVO)
In het geval de opvang in het huis van de ouder plaatsvindt, is vaak sprake van een gezagsrelatie en daarom is een arbeidsovereenkomst verplicht. Als de opvang op niet meer dan drie dagen plaatsvindt kan gebruik worden gemaakt van de Regeling dienstverlening aan huis’. Hier kunt u nakijken of er in uw geval sprake is van een arbeidsovereenkomst en welke andere verplichtingen er voor u gelden.