Zijn werknemers verplicht zich te vaccineren tegen kinkhoest?

Nee, het is niet verplicht. Het is een advies.

De Gezondheidsraad heeft in juni (2017) een advies uitgebracht; ‘Werknemers en kinkhoest: criteria voor vaccinatie’. Daarin staat dat werknemers die op het werk in direct contact komen met kinderen tot een half jaar oud, van hun werkgever vaccinatie tegen kinkhoest aangeboden moeten krijgen. Die vaccinatie is niet direct nodig voor de eigen gezondheid van de werknemers, maar wel om kinderen te beschermen voor wie zij (professioneel) zorgen.

Pedagogisch medewerkers en gastouders die met kinderen tot een half jaar oud werken, vallen onder de doelgroep. Volwassenen met kinkhoest ondervinden hier over het algemeen niet veel hinder van. Soms is er zelfs geen sprake van symptomen en vaak is behandeling niet nodig. Maar jonge kinderen kunnen wel erg ziek worden als zij besmet raken. Kinderen die door vaccinatie nog niet volledig zijn beschermd lopen risico, zelfs met de dood tot gevolg. Kinderen van zes maanden en ouder zijn tenminste drie keer tegen kinkhoest gevaccineerd en zijn daardoor wel beschermd.