Zijn er uitzonderingen met betrekking tot kinderen met diabetes voor wat betreft het toelaten op een reguliere opvang?