Zijn er kosten verbonden aan een geschilbehandeling?