Wat kunt u doen als er sprake is van discriminatie binnen de kinderopvang?

Als er sprake is van een discriminerende medewerker, kan de ondernemer diegene aanspreken op diens gedrag. Als het gedrag van de medewerker niet verbetert, kan de ondernemer de medewerker tijdelijk op non-actief stellen.

Dit zijn ernstige maatregelen. Wellicht is een en ander op te lossen met een goed gesprek met beide partijen of door een mediator in te schakelen. Het Klachtenloket Kinderopvang kan u hier bij helpen.

Verder kunt u elke vorm van discriminatie melden bij Meldpunt discriminatie.nl. Een organisatie kan dit ook doen bij discriminatie van een medewerker. Op www.discriminatie.nl kunt u ook meer informatie vinden over het doen van aangifte wegens discriminatie bij de politie.