Is een kinderopvang verplicht een jaaropgave te verstrekken?

Gastouderbureaus moeten een jaaropgave verstrekken. Dit is verplicht volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Voor kinderopvangorganisaties die andere vormen van kinderopvang (dagopvang of BSO) bieden, geldt deze verplichting niet, al geven zij meestal wel een jaaropgave aan de ouders.

Voor de Belastingdienst heeft u geen jaaropgave nodig. Voor hen is het namelijk al voldoende als aangetoond kan worden dat er daadwerkelijk kosten voor kinderopvang zijn gemaakt. Alle 12 maandelijkse facturen (of minder als er niet het gehele jaar gebruik is gemaakt) zouden voldoende moeten zijn. Daarom heeft het voor een kinderopvangorganisatie niet zoveel nut om de jaaropgave te verstrekken.  

Als de ouder een betalingsachterstand heeft bij de kinderopvang dan heeft de ouder geen recht op toeslag over die uren die (nog) niet zijn betaald. Dit kan tot problemen met de Belastingdienst leiden, als een toeslagjaar wordt afgesloten terwijl er geen aantoonbare betalingsregeling is. De toeslag is immers een tegemoetkoming in de kosten die ouders maken voor kinderopvang.  

Als u als ouder problemen heeft met de Belastingdienst over de kinderopvangtoeslag, kunt u terecht bij BOinK, de vereniging voor ouders in de kinderopvang. BOinK kan u hierbij goed begeleiden. Zie voor de contactgegevens van hen: www.boink.info.