Is een houder verplicht om met alle locaties bij ons ingeschreven te staan?

De Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen Peuterspeelzalen bepaalt dat elke houder van een kindercentrum, gastouderbureau of peuterspeelzaal aangesloten dient te zijn bij de Geschillencommissie.

Er is geen wettelijke verplichting om de vestigingen apart bij ons te registeren. Voor de Geschillencommissie is het echter wel van praktisch belang dat de houder alle vestigingen doorgeeft. Ook voor ouders/oudercommissies is dit van belang omdat het soms voor hen niet direct duidelijk is onder welke houder een vestiging valt (naam komt niet altijd overeen/valt daar niet uit af te leiden).

Het is uiteraard de bedoeling geweest van de wetgever dat ouders of oudercommissies met hun klachten terecht kunnen bij een geschillencommissie. Daarom is het belangrijk te weten welke vestigingen onder een geregistreerde houder vallen, zodat wij weten of er een bindend dan wel niet bindend advies moet komen (niet bindend bij een niet geregistreerde houder).