Als gastouder bij een vraagouder thuis werken?

Als een gastouder bij de vraagouder thuis werkt, valt de situatie onder twee of drie regelingen: de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen,  het Burgerlijk Wetboek (boek 7 Titel 10 arbeidsovereenkomst) en/of de Regeling dienstverlening aan huis.

Wat houdt de Regeling dienstverlening aan huis in en wanneer valt u als vraagouder daaronder?
Met de Regeling dienstverlening aan huis kunt u iemand in dienst nemen om klussen in en om uw huis te doen, zoals boodschappen, de verzorging van huisdieren of de was. Ook werkzaamheden als gastouder bij vraagouders thuis kunnen onder deze Regeling vallen. Als vraagouder valt u onder deze regeling als de gastouder niet meer dan 3 dagen bij u in dienst is en ingeschreven blijft bij het gastouderbureau. Werkt de gastouder meer dan drie dagen bij u, dan is sprake van een normale arbeidsovereenkomst.
De regeling is alleen van toepassing als zowel de vraagouder als de gastouder particulier zijn. De Regeling geldt dus niet voor bijvoorbeeld familie die een paar dagen per week komt oppassen.

In de factsheet Gastouder aan huis van BOinK, vindt u meer informatie over de Regeling.

Ster

Alle telefoonlijnen vanaf maandag 5 oktober 2020 gesloten


Het Klachtenloket Kinderopvang wil de veiligheid van zijn medewerkers waarborgen door volledig thuis te werken. Hierdoor zijn wij tot nader bericht telefonisch niet bereikbaar.

Uiteraard kunt u altijd gebruik maken van het
contactformulier. Zo kunnen we al uw vragen toch beantwoorden. Lees hier verder over onze maatregelen.