Uitsprakenoverzicht

 

Wilt u meer weten over onze uitspraken? Dan kunt u in ons uitsprakenoverzicht eerdere uitspraken van De Geschillencommissie vinden. Vul hieronder een trefwoord in of selecteer een commissie. Kiest u een commissie, dan kunt u eventueel daarna ook een uitspraakcategorie selecteren. Het is ook mogelijk om te zoeken op een combinatie van trefwoord, commissie en categorie.

Niet gevonden wat u zoekt?

Vindt u bij een commissie geen uitspraken? Dan heeft de commissie mogelijk nog geen uitspraken gedaan. Zoekt u uitspraken over een bepaald onderwerp of wilt u meer weten over de lijn van de commissie, maar vindt u niet wat u zoekt? Dan helpen wij u graag. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via dit formulier.(door op deze link te klikken ga je door het invul formulier)

In onze privacyverklaring (door op deze link te klikken ga je door naar de privacyverklaring) leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

U ziet 421-430 van de 484 uitspraken

Overeenkomst opzeggen binnen 2 maanden na aangaan overeenkomst

Commissie: kinderopvang    Categorie: Opzeggen overeenkomst    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 2743/11308

Waar gaat de uitspraak over Overeenkomst kan zonder opzegtermijn worden beëindigd. Reeds betaalde kosten voor opvang moet ondernemer terugbetalen. Volledige uitspraak Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op de vraag of de consument naar aanleiding van gedane opzegging(en) recht heeft op terugbetaling.  Standpunt van de consument Voor het standpunt van de consument verwijst […]

Pakket dat perfect aansluit op situatie consument biedt ondernemer niet aan. Advies ondernemer is algemeen, consument heeft eigen verantwoordelijkheid bij aangaan overeenkomst

Commissie: kinderopvang    Categorie: aanbod    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 172304/178316

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft het advies dat de ondernemer heeft gegeven aan de consument voor wat betreft het opvangpakket dat de consument het beste kan overeenkomen. De consument is van oordeel dat de manier waarop de ondernemer informatie geeft over de verschillende pakketten onduidelijk is. De ondernemer heeft aangevoerd dat vijf […]

Pakketwijziging ondernemer niet redelijk, geen sprake van eenzijdige wijziging om zwaarwegende reden.

Commissie: kinderopvang    Categorie: eenzijdige wijziging overeenkomst    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 215420/231301

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de vraag of de ondernemer in redelijkheid tot pakket- en prijswijzigingen mocht overgaan, of de ondernemer voldoende heeft geprobeerd een oudercommissie in te stellen en op zorgvuldige wijze met de consument heeft gecommuniceerd. De locatie van de ondernemer heeft 48 kindplaatsen en dan is het niet verplicht […]

Partijen zijn een schikking overeengekomen met betrekking tot de BSO-plaatsen van de kinderen van consument.

Commissie: BSOkinderopvang    Categorie: Overigschikking    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Schikking ter zitting   Referentiecode: 198233/199309

Waar gaat de uitspraak over? In dit geschil hebben partijen inmiddels overeenstemming bereikt over de wijze van oplossing van het geschil. In een schikking wordt vastgesteld welke dagen er een BSO plaats voor de kinderen van de consument is en/of zal komen. De commissie hoeft de zaak daarom niet meer inhoudelijk te beoordelen. Volledige uitspraak […]

Personeelsbeleid is geen onderdeel van overeenkomst ouder en ondernemer

Commissie: Kinderdagverblijf    Categorie: Personeel    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2010-KIN09-0029

Onderwerp van het geschil De ondernemer plaatste binnen korte tijd twee pedagogisch medewerkers over naar een andere groep. De ouder vindt dit slecht personeelsbeleid. Het personeelsbeleid valt niet onder de plaatsingsovereenkomst. Het geschil betreft de overplaatsing van twee pedagogische medewerksters door de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt […]

Plaatsingsovereenkomst mag opgezegd worden indien kind niet gevaccineerd is

Commissie: kinderopvang    Categorie: gezondheidOpzeggen overeenkomst    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 17042/21971

Waar gaat de uitspraak over De ondernemer heeft besloten om de dochter van consument niet langer toe te laten op de kinderopvang, omdat zij niet gevaccineerd is. De consument is het hier niet mee eens, aangezien zij volledig afhankelijk is van de kinderopvang. De ondernemer stelt dat in het verleden een rijksvaccinatieprogramma geen verplicht onderdeel […]

Prijsaanpassing op basis van uurprijs overeenkomst

Commissie: BSO    Categorie: Openingstijden    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2009-KIN08-0103

Onderwerp van het geschil De ondernemer moet bij het aanpassen van uurprijs uitgaan van het aantal uur en tarief dat in de plaatsingsoverenkomst staat en niet over de herberekende prijs. Het geschil betreft een procentuele aanpassing van de prijs berekend over een herberekende uurprijs inzake een overeenkomst voor buitenschoolse opvang.   De consument heeft op […]

Random opzegging opvangcontracten vanwege personeelstekort niet gerechtvaardigd.

Commissie: kinderopvang    Categorie: opzegging overeenkomst    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 241856/242841

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de eenzijdige opzegging van de opvangovereenkomst door de ondernemer voor de dochter van de consument per 24 december 2023 vanwege personeelstekort. De consument is niet akkoord met de opzegging door de ondernemer en verlangt dat er op de locatie eerst wordt gezocht naar een andere oplossing dan […]

Recht op terugbetaling van niet gebruikte strippenkaarturen gezien de feitelijke omstandigheden

Commissie: kinderopvang    Categorie: KostenUitvoering overeenkomst    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ten dele gegrond   Referentiecode: 169177/175669

Waar gaat de uitspraak over? De klacht van consument gaat over het beleid dat ondernemer hanteert bij een BSO-contract waarbij een ‘Strippenkaart’ wordt afgenomen. Deze kaart geeft recht op in te zetten uren waarvan de kosten zijn opgenomen in het maandtarief. Het was echter volgens de consument zelden mogelijk om deze strippenkaart in te zetten […]

Regeling extra opvanguren is extra service, geen onderdeel overeenkomst

Commissie: kinderopvang    Categorie: overeenkomst    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 141882/147262

Waar gaat de uitspraak over Toen de consument een opvangovereenkomst afsloot met de ondernemer werd hem aangeraden om een duurdere overeenkomst te nemen omdat er dan gebruik kon worden gemaakt van een regeling om buiten de vaste uren extra opvang aan te vragen. In november 2021 heeft de ondernemer per e-mail aangegeven deze regeling per […]Niet gevonden wat u zocht?

Vindt u bij een commissie geen uitspraken? Dan heeft de commissie mogelijk nog geen uitspraken gedaan. Zoekt u uitspraken over een bepaald onderwerp of wilt u meer weten over de lijn van de commissie, maar vindt u niet wat u zoekt? Dan helpen wij u graag.

U kunt hiervoor contact met ons opnemen via dit formulier.

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.