Melding peuterjuf bij Veilig Thuis te vroeg gedaan.

Klachtenloket Kinderopvang
Print Friendly, PDF & EmailCommissie: kinderopvang    Categorie: Uitvoering overeenkomst    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 187884/191292

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Het geschil betreft de melding bij Veilig Thuis. Naar de mening van de consument heeft de peuterjuf een melding gedaan bij Veilig Thuis aangaande de dochter van de consument en heeft daarbij niet professioneel gehandeld. De consument verlangt een rectificatie van de melding aan Veilig Thuis.

De peuterjuf heeft bij het ophalen aan de vader gevraagd wat de oorzaak zou kunnen zijn van alle blauwe plekken van zijn dochter, of er iets gebeurd was en hem doorverwezen naar de huisarts. Omdat de peuterjuf erg zat met de situatie heeft zij zaterdagochtend advies gevraagd bij Veilig Thuis. Zaterdagmiddag heeft de peuterjuf de ouders gebeld en aangegeven dat zij melding zou doen. De commissie stelt vast dat de peuterjuf geconstateerd heeft dat de dochter van consument verschillende onverklaarbare blauwe plekken had. Het commissie constateert dat het een goed advies van haar was om vader met zijn dochter naar de huisarts te laten gaan. Dat advies is door de vader opgevolgd en de vader heeft haar  meegedeeld dat de waarnemend huisarts heeft gezegd het onderzoek over het weekend heen te tillen. Ondanks dit bericht heeft de peuterjuf op zaterdag een melding bij Veilig Thuis gedaan en de commissie oordeelt dat dat te vroeg was en ze daarmee te ver is gegaan. Zij had met het advies van de waarnemend huisarts rekening moeten houden en met alle consequenties die zo’n melding voor alle betrokkenen heeft. De commissie oordeelt dat de klacht gegrond is.

De door de consument verlangde rectificatie wordt afgewezen, omdat het de consument vrij staat om de beslissing van de commissie door te sturen naar Veilig Thuis.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil

De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft de melding bij Veilig Thuis.

Standpunt van de consument

Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt dat op het volgende neer.

Op zaterdag 4 september 2021 om 21:15 uur heeft de peuterjuf een melding gedaan bij Veilig Thuis aangaande de dochter van de consument. De peuterjuf heeft niet professioneel gehandeld. Zij heeft het letsel onjuist beschreven en de ernst van het letsel zwaar overdreven. Ook heeft zij de meldcode niet gevolgd en partijdig gehandeld en tegenstrijdige verklaringen afgelegd.

De peuterjuf is de afgelopen maanden een aantal keer door de consument en haar advocaat benaderd met vragen rondom de melding. Ze heeft op geen enkele mail gereageerd. De ondernemer heeft niet gereageerd op het verzoek een afschrift van het dossier te verstrekken. Ook heeft het bestuur van de ondernemer niet gereageerd op de klacht, ingediend op 5 juli 2022. Er is sprake van een gebrek aan communicatie.

De consument verlangt een rectificatie van de melding aan Veilig Thuis.

Standpunt van de ondernemer

Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt dit op het volgende neer.

Begin september 2021 zijn de peuterjuf en haar collega in de klas geconfronteerd met blauwe plekken bij de dochter van consument. Er was sprake van veel blauwe plekken en volgens de peuterjuf was er duidelijk wat gebeurd. Zij had dit nog niet eerder in deze mate gezien. De peuterjuf en haar collega hebben bij het ophalen aan de vader gevraagd wat er was gebeurd. Omdat de vader dat niet kon vertellen, hebben zij hem doorverwezen naar de huisarts. Vervolgens hebben zij de consument gebeld. Ook zij kon niet bedenken waar de blauwe plekken vandaan kwamen.

De peuterjuf heeft het voorval besproken met de aandachtsfunctionaris, de conciërge (aandachtsfunctionaris in opleiding) en een bestuurslid. Omdat de peuterjuf slecht sliep heeft zij zaterdagochtend om 2.15 uur advies gevraagd bij Veilig Thuis. Het advies was om het nog een keer telefonisch met de ouders te bespreken en te laten weten dat er melding zou worden gedaan.

Zaterdagochtend heeft de peuterjuf nog een keer met een collega gebeld en de conciërge. De meldcode is samen doorgenomen: bij grote twijfel melding doen en het uitzoeken overlaten aan de professionele instanties. Zaterdagmiddag heeft de peuterjuf de ouders gebeld en aangegeven dat, omdat er geen goede reden was gegeven voor de blauwe plekken, zij melding zou doen. Ook toen werd niet aangegeven hoe de blauwe plekken zijn ontstaan.

Beoordeling van het geschil

De klacht komt er in de kern op neer dat de peuterjuf, werkzaam bij de ondernemer, niet professioneel heeft gehandeld door op zaterdagmiddag een melding te doen bij Veilig Thuis.

Voordat de commissie over gaat tot bespreking van de klacht wordt overwogen dat gebleken is dat het bestuur of de ondernemer op geen enkele wijze de peuterjuf hebben ondersteund of betrokkenheid hebben getoond bij deze klacht. Dit terwijl daartoe alle aanleiding bestond, gelet op de ernst van de klacht. Dat de ondernemer, althans het bestuur geen antwoord heeft gegeven op vragen en klachten van de consument is niet weersproken. Van de ondernemer mag verwacht worden dat zij op vragen en klachten van de consument reageert.

De commissie twijfelt op geen enkele wijze aan de integriteit van de peuterjuf. De peuterjuf heeft geconstateerd dat de dochter van consument verschillende blauwe plekken had, waarvoor beide ouders geen verklaring hadden. Dat was voldoende aanleiding om nadere aandacht aan de blauwe plekken te geven. Het was een goed advies om vader zijn dochter naar de huisarts te laten gaan. Dat advies is door de vader opgevolgd.

Desgevraagd heeft de peuterjuf verklaard dat de vader haar heeft meegedeeld dat de waarnemend huisarts heeft gezegd het over het weekend heen te tillen. Desondanks heeft de peuterjuf op die zaterdag een melding bij Veilig Thuis gedaan. De melding op dat moment vindt de commissie te vroeg en derhalve te ver gaan. De peuterjuf had in dat stadium en gelet op het advies van de waarnemend huisarts rekening moeten houden met alle consequenties die zo’n melding voor alle betrokkenen heeft. Dat brengt de commissie tot het oordeel dat de klacht gegrond is.

De door de consument verlangde rectificatie wordt afgewezen. Het staat de consument vrij om de beslissing van de commissie door te sturen naar Veilig Thuis.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

De ondernemer dient overeenkomstig artikel 19 van het reglement van de commissie het klachtengeld van de consument te vergoeden.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De commissie verklaart de klacht van de consument gegrond. Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

De ondernemer dient overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 25,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Kinderopvang, bestaande uit mevrouw mr. A.D.R.M. Boumans, voorzitter, de heer drs. T. Blom, de heer H. Stel, leden, in aanwezigheid van mevrouw mr. L. Kramer, secretaris, op 7 maart 2023.