Geen rekening voor voorbereidingstijd ondernemer.

Klachtenloket Kinderopvang
Print Friendly, PDF & EmailCommissie: BSO    Categorie: Openingstijden    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2010-43567

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

De ondernemer mag alleen die uren in rekening brengen waarvan de ouders daadwerkelijk gebruik kunnen maken. Voorbereidingstijd mag hij niet in rekening brengen. Het halve uur tussen 14.45 uur en 15.15 uur, kan niet bij de consument in rekening gebracht worden. Dan zitten alle kinderen nog op school.

Het geschil betreft de vraag of de ondernemer meer uren bij de consument in rekening mag brengen dan haar kind feitelijk in de opvang verblijft.   De consument heeft op 27 april 2010 de klacht per email voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De school van haar dochter is pas om 15.15 uur uit, zodat ze pas vanaf dat moment gebruik kan maken van de opvang. De consument haalt haar dochter om 17.00 uur weer op. Desondanks moet zij betalen voor een heel blok, lopend van 14.30 uur tot 18.00 uur. Hiermee betaalt zij dus een uur en drie kwartier teveel.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Haar eerdere mededeling dat haar uren vanaf 14.30 uur in rekening worden gebracht is niet juist; het blok begint inderdaad, zoals door de ondernemer betoogd, om 14.45 uur. De periode van 14.45 uur tot 15.15 uur zit haar dochter nog leerplichtig op school en het is niet redelijk dat de consument toch voor die periode zou moeten betalen. Het uur tussen 17.00 uur en 18.00 uur neemt zij feitelijk ook niet af en toch wordt ook dit haar in rekening gebracht. Haar dochter zou dat uur wel aanwezig kúnnen zijn op de opvang.   De consument wil dat zij de mogelijkheid krijgt haar dochter van 15.15 uur tot 17.00 uur onder te brengen waarbij slechts die uren in rekening worden gebracht.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Er wordt gewerkt met blokken en de naschoolse opvang loopt van 14.45 uur tot 18.00 uur. Consumenten kunnen per blok afnemen. De opvang is ook werkelijk open vanaf 14.45 uur. De medewerkers starten dan met de voorbereiding van de middag en zijn (telefonisch) bereikbaar voor de ouders. Het is niet mogelijk om naschoolse opvang per uur af te nemen. De consument zou als ze dat wil kunnen kiezen voor opvang van het gastouderbureau.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Alle kinderen die van deze opvang gebruik maken zitten tot 15.15 uur op school. Feitelijk zijn er dan ook geen kinderen aanwezig tussen 14.45 uur en 15.15 uur. Dat zou wel kunnen, want de leidsters zijn aanwezig.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen. Het staat de ondernemer in beginsel vrij met blokken te werken waarin de mogelijkheid tot opvang beschikbaar wordt gehouden en (dus) geen mogelijkheid te bieden om per uur af te nemen. De blokken kunnen echter slechts lopen over de tijden dat ouders daadwerkelijk gebruik kunnen en mogen maken van de opvang. Feitelijk is dat niet het geval over de tijd dat alle kinderen die van de opvang gebruik maken leerplichtig op school zitten. Deze tijd, in dit geval het halve uur tussen 14.45 uur en 15.15 uur, kan dus niet bij de consument in rekening gebracht worden. Dat deze periode wordt benut om de opvang voor te bereiden en dat de opvang in die tijd telefonisch bereikbaar is, maakt dit niet anders. In soortgelijke kwesties is al eerder door de commissie geoordeeld dat het niet redelijk is deze voorbereidingstijd voor rekening van de consumenten te brengen.   Wat betreft de periode tussen 17.00 uur en 18.00 uur ligt dit anders. De scholen zijn dan uit en de consument kan en mag dus gebruik maken van de opvang. Het is de vrije keuze van de consument om haar dochter eerder dan 18.00 uur op te halen, maar dat brengt niet met zich mee dat zij voor dit, van het gekozen blok deel uitmakende, uur niet zou behoeven te betalen.   De klacht is dan ook deels gegrond.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer mag de consument slechts de uren in rekening brengen waarop daadwerkelijk opvang beschikbaar wordt gehouden en kan worden genoten.   De ondernemer betaalt de ten onrechte aan de consument in rekening gebrachte bedragen terug. Deze betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Nu beide partijen deels in het ongelijk zijn gesteld dienen partijen elk de helft van het klachtengeld te dragen, hetgeen betekent dat de ondernemer de consument € 25,– uit dien hoofde dient te vergoeden.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten een bedrag verschuldigd van € 50,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Kinderopvang op 19 november 2010.