Geen geschil meer nu beide partijen geen uitvoering meer willen geven aan overeenkomst

Klachtenloket Kinderopvang
Print Friendly, PDF & EmailCommissie: kinderopvang    Categorie: Uitvoering overeenkomst    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Schikking ter zitting   Referentiecode: 198862/199314

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Tijdens de behandeling van het geschil is het de commissie duidelijk geworden dat er geen geschil meer is omdat de consument vervangende opvang heeft gevonden voor haar zoon en geen gebruik meer wenst te maken van de opvang van de ondernemer. Nu de ondernemer geen opvang meer wil aanbieden aan de consument, constateert de commissie dat beide partijen geen uitvoering meer willen geven aan de tussen hen gesloten overeenkomst en er dus geen geschil meer is tussen beide partijen.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil

De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft de volgens de consument onterechte éénzijdige opzegging door de ondernemer van de huidige opvang van de zoon van de consument en het volgens de consument onterecht opgelegde reeds ingetreden locatieverbod voor consument en haar zoon.

Beoordeling van het geschil

De commissie overweegt als volgt.

Tijdens de mondelinge behandeling is duidelijk geworden dat er geen geschil meer is omdat de consument vervangende opvang heeft gevonden voor haar zoon en geen gebruik meer wenst te maken van de opvang van de ondernemer. Nu de ondernemer geen opvang meer wil aanbieden aan de consument, constateert de commissie dat beide partijen geen uitvoering meer willen geven aan de tussen hen gesloten overeenkomst.

Dit betekent dat de commissie niet toekomt aan een inhoudelijke beoordeling van het geschil. Volstaan wordt met het vastleggen dat er geen sprake meer is van een geschil.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De commissie stelt vast dat er geen sprake meer is van een geschil tussen consument en ondernemer.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Kinderopvang, bestaande uit de heer mr. A.R.O. Mooy, voorzitter, de heer drs. T. Blom, mevrouw E.C. Rosemünd, leden, in aanwezigheid van mevrouw mr. C. Koppelman, secretaris, op 20 januari 2023.