ten dele gegrond

Ondernemer heeft zoon consument onvoldoende passend begeleid, maar opzegging overeenkomst blijft in stand.

Waar gaat de uitspraak over? De consument klaagt erover dat de ondernemer zijn zorgplicht tegenover haar zoon niet voldoende heeft nageleefd, hij de opvangovereenkomst abrupt heeft beëindigd zonder de grond daarvoor  mede te delen en de consument onprofessioneel heeft bejegend. De ondernemer erkent dat de communicatie met de consument beter had gekund, maar wat betreft […]

Lees verder

Ouder zonder contract ondernemer heeft recht op informatie opvang kind. Wijze van informatieverstrekking aan de ondernemer.

Waar gaat de uitspraak over? In hoofdzaak wil de consument een dummyaccount hebben van de online omgeving van de ondernemer, zodat zij dezelfde informatie over haar dochter krijgt als haar ex-partner, de vader, die een contract met de ondernemer heeft gesloten. De ondernemer heeft een wettelijke informatieplicht naar beide ouders, ex-partners ten aanzien van de […]

Lees verder

Consument geen belang bij verzoek vernietiging wijziging studiedagen. Ondernemer onvoldoende transparant over verrekening studiedagen.

Waar gaat de uitspraak over? De consument stelt dat de ondernemer in strijd met de algemene voorwaarden heeft gehandeld door twee studiedagen in de opvangovereenkomst op te nemen en door niet transparant te zijn over de verrekening van deze studiedagen. De ondernemer stelt bij de invoering van de studiedagen toegelicht te hebben wat de reden […]

Lees verder

Opzeggen overeenkomsten door ondernemer vanwege verstoorde relatie gerechtvaardigd. Wel heeft ondernemer privacy consument geschonden.

Waar gaat de uitspraak over? De ondernemer heeft de twee overeenkomsten met betrekking tot de opvang van de twee dochters van de consument per direct opgezegd wegens de verstoorde relatie tussen de consument en de ondernemer. Door deze abrupte opzegging stelt de consument dat zij niet de gelegenheid heeft gekregen om vervangende opvang te regelen. […]

Lees verder

Tussentijdse wijziging algemene voorwaarden. Ondernemer voldoende gelegenheid geboden om openstaande opvanguren in te zetten.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil gaat over de vraag of de consument op grond van de algemene voorwaarden die van toepassing zijn, voldoende gelegenheid heeft gehad om de openstaande opvanguren in te zetten. De consument stelt dat de ondernemer de algemene voorwaarden veranderd heeft zonder akkoord van de consument te vragen. De consument […]

Lees verder

Consument dient gedurende opzegtermijn opzegkosten te betalen. Onvoldoende bewijs dat ondernemer tariefsverhoging bekend heeft gemaakt.

Waar gaat de uitspraak over? De consument was niet tevreden met de dienstverlening van de ondernemer en maakte zich zorgen over de kwaliteit van de opvang, nu haar zoon na de opvang steeds overprikkeld was. Vanwege die overgevoeligheid op de prikkels heeft de consument, na advies van de GGD, de opvangovereenkomst met onmiddellijke ingang opgezegd. […]

Lees verder

Beëindiging opvangovereenkomst op grond van zwaarwegende redenen door ondernemer redelijk

Waar gaat de uitspraak over? De uitspraak gaat over opzegging van de opvangovereenkomst. Eerder is de overeenkomst door de ondernemer opgezegd en toen oordeelde de commissie dat de opzegging niet voldeed aan de daaraan gestelde eisen, zoals vastgesteld in de Algemene Voorwaarden en daarom was de klacht van de consument gegrond. De ondernemer diende zich […]

Lees verder

Verkeerde voorstelling van zaken ondernemer over opzeggingsgrond. Verzoek smartengeld afgewezen. Klacht grotendeels gegrond.

Waar gaat de uitspraak over? De ondernemer heeft de consument bericht dat hij vanwege aanhoudend personeelstekort genoodzaakt is de opvanglocatie (tijdelijk) te sluiten om de continuïteit van de opvang te kunnen blijven waarborgen. Daarbij zijn de opvangcontracten voor de kinderen van de consument opgezegd en vervolgens zijn nieuwe contracten aangeboden voor een andere opvanglocatie. Naar […]

Lees verder
1 2 3 6