Schikking ter zitting

Partijen zijn een schikking overeengekomen met betrekking tot de BSO-plaatsen van de kinderen van consument.

Waar gaat de uitspraak over? In dit geschil hebben partijen inmiddels overeenstemming bereikt over de wijze van oplossing van het geschil. In een schikking wordt vastgesteld welke dagen er een BSO plaats voor de kinderen van de consument is en/of zal komen. De commissie hoeft de zaak daarom niet meer inhoudelijk te beoordelen. Volledige uitspraak […]

Lees verder

Berekend gemiddeld aantal afgenomen uren BSO te hoog

Waar gaat de uitspraak over In de plaatsingsovereenkomst staat volgens de ouder onder ‘gemiddeld aantal uren per maand’ een te hoog aantal uren vermeld. Bij de berekening is niet alleen rekening gehouden met de openingstijden van de locatie waar opvang plaatsvindt maar ook met opening op andere locaties. Ter zitting kwamen de ouder en ondernemer […]

Lees verder

Ondernemer zegde overeenkomst opvang kind op

Waar gaat de uitspraak over De ondernemer had de opvang van het kind opgezegd. Tijdens de zitting kwamen de ondernemer en ouder tot een schikking. De commissie heeft daarom geen uitspraak gedaan, maar heeft de gemaakte afspraken vastgelegd. Volledige uitspraak Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de eenzijdige opzegging met een opzegtermijn van een maand […]

Lees verder