ongegrond

Opzegging opvangovereenkomst gerechtvaardigd: dochter consument heeft specialistische opvang nodig

Waar gaat de uitspraak over De ondernemer heeft de opvangovereenkomst van de dochter van de consument eenzijdig opgezegd omdat zij veel extra aandacht en zorg nodig zou hebben. De ondernemer heeft hierbij niet de wettelijke voorwaarden voor opzegging aangehouden en heeft de beëindiging alleen mondeling meegedeeld. Volgens de consument is er te weinig gedaan om […]

Lees verder

Ruiltegoed is service van ondernemer en geen recht consument

Waar gaat de uitspraak over De ondernemer heeft de consument laten weten dat in de vakantie ruildagen konden worden ingezet (als dit mogelijk was op de groep). Maar dit bleek helemaal niet mogelijk op de dagen van de zoon van de consument vanwege het personeelstekort tijdens de vakantie. Toen bleek ook dat ruilen al 10 […]

Lees verder

Ondernemer mag besluiten bepaalde opvang niet meer aan te bieden 2

Waar gaat de uitspraak over Eén van de kinderen van de consument gaat naar de voorschoolse opvang. De ondernemer heeft aangegeven de voorschoolse opvang te stoppen omdat er minder dan 4 kinderen gebruik van maken. In het pedagogisch beleidsplan van de ondernemer staat dat er minimaal 2 kinderen gebruik van moeten maken om de voorschoolse […]

Lees verder

Ondernemer mag besluiten bepaalde opvang niet meer aan te bieden 1

Waar gaat de uitspraak over Eén van de kinderen van de consument gaat naar de voorschoolse opvang. De ondernemer heeft aangegeven de voorschoolse opvang te stoppen omdat er minder dan 4 kinderen gebruik van maken. In het pedagogisch beleidsplan van de ondernemer staat dat er minimaal 2 kinderen gebruik van moeten maken om de voorschoolse […]

Lees verder

Ondernemer heeft tariefswijziging voldoende onderbouwd

Waar gaat de uitspraak over Volgens de ouderraad heeft de ondernemer niet voldoende onderbouwd waarom een tariefswijziging van 4,7% noodzakelijk is. De ondernemer stelt dat hij een volledige jaarbegroting en duidelijke onderbouwing heeft aangeleverd om de tariefswijziging te rechtvaardigen. Vanwege de omstandigheden van de laatste tijd en voor het vervangen van materiaal is de tariefswijziging […]

Lees verder

Ondernemer hoeft consument geen specifieke fiscale situaties uit te leggen

Waar gaat de uitspraak over De consument maakt gebruik van een gastouder in loondienst. De ondernemer incasseerde alleen een netto deel van de loonkosten, waardoor de kinderopvangtoeslag ook op dit bedrag werd gebaseerd. Klachten en vragen hierover zijn door de ondernemer niet beantwoord. De consument heeft hierdoor kosten moeten maken. De ondernemer stelt dat zij […]

Lees verder

Ondernemer heeft tariefsverhoging en afwijken advies oudercommissie voldoende onderbouwd

Waar gaat de uitspraak over De oudercommissie heeft de ondernemer gevraagd informatie aan te leveren omdat zij dit nodig vond om een goed advies te geven over de tariefsverhoging. De ondernemer leverde de informatie incompleet en niet volgens het verzoek aan de oudercommissie. Toen de oudercommissie nogmaals om de informatie vroeg, wilde de ondernemer geen […]

Lees verder

Ondernemer heeft oudercommissie voldoende voorgelicht over tariefverhoging om advies te kunnen geven

Waar gaat de uitspraak over Het geschil gaat over de informatieverstrekking aan de oudercommissie in het kader van het adviestraject over de geplande tariefstijging 2021. Volgens de oudercommissie is er onvoldoende achtergrondinformatie gegeven, waardoor het niet mogelijk was om een juist advies uit te brengen. De ondernemer stelt dat de oudercommissie voldoende en op tijd […]

Lees verder