ongegrond

Beëindiging opvangovereenkomst per direct door consument. Zij had opzegtermijn maand in acht moeten nemen.

Waar gaat de uitspraak over? De consument heefteen e-mail aan de ondernemer gestuurd, waarin zij aangeeft de opvang per direct te beëindigen vanwege de onveilige situatie op de opvang (trap). De ondernemer hanteert een opzegtermijn van een maand. De consument stelt dat zij niet gehouden is over deze maand de kinderopvang te betalen, omdat zij […]

Lees verder

Ondernemer mag plaatsing kind met epilepsie weigeren. Ondernemer kan niet gedwongen worden tot proefplaatsing.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de vraag of de ondernemer de opvang van de dochter van de consument mag weigeren wegens de aandoening epilepsie. Omdat nog helemaal niet duidelijk is hoe de epilepsie zich gaat ontwikkelen, wil de ondernemer de zorg en verantwoordelijkheid van het kind niet op zich nemen. De commissie […]

Lees verder

Gastouderbureau krijgt geen informatie voor vader over kind van gastouder, nu kind inmiddels een andere gastouder heeft.

Waar gaat de uitspraak over? Klager stelt dat hij niet als gelijkwaardig ouder wordt behandeld en geïnformeerd door de gastouder als zijn ex-partner, terwijl hij wel ouderlijk gezag heeft. De ondernemer stelt dat hij klager niet kent. De ondernemer heeft klager duidelijk aangegeven dat geen gegevens worden gedeeld met derden die niet bekend zijn bij […]

Lees verder

Bij sluiten opvangovereenkomst gastouderbureau consument akkoord met hoogte bureaukosten en boetebepaling

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil gaat over de vraag of de ondernemer, het gastouderbureau, zorgvuldig heeft gehandeld in de communicatie met de consument, bij het factureren van bureaukosten en het opleggen van een boete. Er zijn overeenkomsten gesloten tussen de consument, de ondernemer en de gastouder. De gastouder is in deze procedure geen […]

Lees verder

Ondernemer kan ruilservice beëindigen

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft het door de ondernemer aanpassen van het ruilbeleid. Volgens de consument maakt het ruiltegoed onderdeel uit van de overeenkomst, maar volgens de ondernemer is dat niet juist, omdat de afspraken rondom het afmelden en eventueel op een ander moment kunnen inzetten van dagen niet zijn opgenomen in […]

Lees verder

Niet gebleken dat oudercommissie niet over benodigde informatie beschikt om redelijkerwijs te kunnen adviseren.

Waar gaat de uitspraak over? Het gaat hier om een technische correctie in de berekening van de contracturen kinderopvang per jaar; de contracturen worden verhoogd en dat valt onder de kosten van de kinderopvang. De oudercommissie dient daarover om advies te worden gevraagd conform artikel 1.60 lid 1 sub f Wet kinderopvang. De ondernemer heeft […]

Lees verder

Geschil over beëindiging afwezigheidstegoed en ruilbeleid kinderopvang

Waar gaat de uitspraak over? De consument klaagt erover dat de ondernemer eenzijdig heeft besloten niet langer mee te werken aan het ‘afwezigheidstegoed.’ De consument geeft aan dat een afwezigheidstegoed ter waarde van € 3.471,71 te hebben opgebouwd. De ondernemer schrijft in het verweerschrift dat de regels omtrent het ruilen van opvangdagen geen onderdeel van […]

Lees verder

Ondernemer mocht op basis van de overeenkomst prijs voor kinderopvang wijzigen

Waar gaat de uitspraak over? De consument klaagt over de prijswijziging die de ondernemer heeft doorgevoerd. De consument voert onder meer aan dat er geen wijzigingsbeding in de overeenkomst is opgenomen. De ondernemer voert aan dat de prijswijziging is goedgekeurd door de oudercommissie, vanwege inflatie. Ook schrijft de ondernemer dat prijswijzigingen voorbehouden zijn. De commissie […]

Lees verder
1 2 3 8