Niet ontvankelijk

Ondernemer heeft zwaarwegende reden (bedrijfseconomische noodzaak) aangetoond die sluiting van de locatie noodzakelijk maakte. Termijn aankondiging van sluiting redelijk, nu redelijke termijn van opzegging minimaal één maand is.

Waar gaat de uitspraak over? De ondernemer heeft de buitenschoolse opvang (BSO) op de locatie waar de drie dochters van de consument werden opgevangen gesloten. De consument is het niet eens met de eenzijdige opzegging. De commissie is van oordeel dat de ondernemer voldoende heeft toegelicht en aangetoond dat er sprake is van een zwaarwegende […]

Lees verder

Niet doorlopen van interne klachtenprocedure ondernemer heeft hier tot niet-ontvankelijkheid geleid

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft een valincident van de dochter van consument op de opvanglocatie waarna de plaatsingsovereenkomst door de consument is opgezegd, omdat hij gelet op handelen van de ondernemer geen vertrouwen meer in de ondernemer heeft. De ondernemer beroept zich erop dat de consument de klacht niet eerst bij de […]

Lees verder

Geen dwaling nu het aan consument zelf is alle relevante feiten en omstandigheden aan commissie voor te leggen

Waar gaat de uitspraak over? De commissie zal een oordeel moeten geven op het verzoek om de klacht opnieuw in behandeling te nemen, nu reeds eerder uitspraak is gedaan door de commissie over de beëindiging van de opvangovereenkomsten. Het geschil betreft de opzegging van de plaatsingsovereenkomsten met de kinderen van de consument met onmiddellijke ingang. Door […]

Lees verder

Voorzitter lokale oudercommissie niet bevoegd om namens centrale oudercommissie klacht in te dienen

Waar gaat de uitspraak over De ondernemer beheert meerdere opvanglocaties waarvan de lokale oudercommissies verenigt zijn in een centrale oudercommissie. De centrale oudercommissie vindt dat de ondernemer hun onvoldoende heeft geïnformeerd over de nieuwe tarieven en openingstijden en dat hij onvoldoende onderbouwd heeft waarom hij het negatieve advies van de centrale oudercommissie heeft afgeslagen. Volgens […]

Lees verder

Geen overeenkomst tussen vader en kinderopvangorganisatie

Waar gaat de uitspraak over Ouders zijn gescheiden. Vader is geen contractuele partij bij de overeenkomst die moeder met de kinderopvangorganisatie is aangegaan. Vader kan niet klagen bij de commissie. Volledige uitspraak Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op de professionaliteit van de gastouder van de ondernemer. Klager is van mening dat de […]

Lees verder