gegrond

Variabele facturen tijdens coronasluiting mogen niet hoger zijn dan het gemiddelde van daarvoor

Waar gaat de uitspraak over Toen de kinderopvang vanwege corona dichtging, heeft de overheid gevraagd aan ouders om de facturen door te betalen. De consument heeft een opvangcontract waarbij het maandelijkse factuurbedrag sterk wisselt. De facturen die de consument tijdens de coronasluiting kreeg waarin structureel hoger dan haar gewoonlijke facturen en de tegemoetkoming van de […]

Lees verder

Ondernemer heeft geen reden om niet wettelijke opzegtermijn van één maand aan te houden

Waar gaat de uitspraak over De consument heeft de opvangovereenkomst voor haar kinderen per direct beëindigd vanwege persoonlijke omstandigheden. De consument heeft in haar opzeggingsbrief dit duidelijk uitgelegd aan de ondernemer. Toch heeft de ondernemer een opzegtermijn van bijna drie maanden aangehouden, terwijl het contract een opzegtermijn heeft van twee maanden. De consument vindt dat, […]

Lees verder

Ondernemer kan opvangovereenkomst over het aantal gefactureerde uren niet eenzijdig wijzigen

Waar gaat de uitspraak over Volgens de consument is het aantal uren dat in rekening wordt gebracht verhoogd, zonder dat de opvanguren veranderd zijn. De consument eist dat de extra uren geschrapt worden en alleen de tariefwijziging wordt doorgevoerd. De ondernemer stelt dat in eerste instantie in de overeenkomst gerekend wordt met een gemiddeld aantal […]

Lees verder

Ondernemer had beter moeten handelen rondom gedragsproblemen van dochter van consument

Waar gaat de uitspraak over De ondernemer heeft de drie opvangovereenkomsten van de kinderen van de consument opgezegd. Volgens de consument zijn de problemen begonnen toen haar dochter, de jongste, naar de opvang van de ondernemer ging. Zij zou probleemgedrag vertonen, maar dit is nooit besproken met de consument. Opeens kreeg de consument telefonisch te […]

Lees verder
1 2 3 9