gegrond

Verkeerde voorstelling van zaken door ondernemer over opzeggrond. Klacht gegrond.

Waar gaat de uitspraak over? De ondernemer heeft de consument bericht dat hij vanwege aanhoudend personeelstekort genoodzaakt is de opvanglocatie (tijdelijk) te sluiten om de continuïteit van de opvang te kunnen blijven waarborgen. Daarbij zijn de opvangcontracten voor de kinderen van de consument opgezegd en vervolgens zijn nieuwe contracten aangeboden voor een andere opvanglocatie. Naar […]

Lees verder

Technische correctie feitelijk prijsverhoging waarvoor Oudercommissie advies moet worden gevraagd. Bij andere adviesaanvraag heeft Oudercommissie termijn laten verlopen, niet-ontvankelijk.

Waar gaat de uitspraak over? Samenvatting De oudercommissie is gevraagd om een advies te geven over de voorgestelde tariefsverhoging per 1 januari 2023. De oudercommissie heeft verschillende keren verzocht om aanvullende informatie van de ondernemer, waarmee de door de ondernemer voorgestelde tariefsverhoging wordt onderbouwd. De oudercommissie is van mening dat de ondernemer daarna alsnog onvoldoende […]

Lees verder

Opzegging opvang door ondernemer onterecht. Geen goede grond om kind te weigeren.

Waar gaat de uitspraak over? De zoon van de consument maakt gebruik van de buitenschoolse opvang door de ondernemer. De ondernemer heeft de opvangovereenkomst per 1 oktober 2023 opgezegd. Volgens de consument is die opzegging onterecht. Ook klaagt de consument over een incident, waarbij door een pedagogisch medewerker fysiek geweld is gebruikt. De commissie verklaart […]

Lees verder

Opzegging overeenkomst onzorgvuldig en in strijd met de geldende algemene voorwaarden. Overeenkomst blijft in stand.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de eenzijdige beëindiging van de plaatsingsovereenkomst door de ondernemer. De consument is het niet eens met dit besluit en de onderbouwing daarvan. De ondernemer stelt dat er zijn zwaarwegende redenen zijn om het contract te beëindigen, omdat het gedrag van de zoon van de consument te veel […]

Lees verder

Gebruikte rekenmethode voor terugbetaling door ondernemer niet genoten opvanguren onjuist

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de door de ondernemer gehanteerde rekenmethode voor het terugbetalen van niet genoten uren in 2022 voor de opvang van de dochter van de consument waarop de ondernemer noodgedwongen moest sluiten als gevolg van personeelstekort. De consument stelt dat de ondernemer de geannuleerde dagen volgens een verkeerde rekenmethode […]

Lees verder

Onzorgvuldig handelen naar consument en op onzorgvuldige wijze opzeggen door ondernemer van opvangovereenkomst

Waar gaat de uitspraak over? De ondernemer heeft de opvangovereenkomst voor de zoon van de consument opgezegd en na intrekking van dit besluit, alsnog opgezegd op grond van zwaarwegende redenen. De klacht van de consument betreft het ontbreken van een zwaarwegende reden en de wijze waarop de overeenkomst is opgezegd. De ondernemer heeft zich op […]

Lees verder

Consument geen annuleringskosten verschuldigd nu overeenkomst is opgezegd bijna vier maanden voor aanvang opvang

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil  gaat over de vraag of, en zo ja hoeveel, annuleringskosten de consument dient te betalen aan de ondernemer. De consument heeft de opvangovereenkomst voor zijn nog ongeboren kind bijna vier maanden voor aanvang van de overeenkomst geannuleerd. De ondernemer vordert een bedrag van  € 1.038,60 van de consument. […]

Lees verder

Terugbijten kind door gastouder niet pedagogisch verantwoord en leidt tot tekortschieten in nakoming opvangovereenkomst

Waar gaat de uitspraak over? De dochter van consument heeft de gastouder in een driftbui gebeten. Vervolgens heeft de gastouder  in haar wang teruggebeten om haar duidelijk te maken dat bijten pijnlijk is en zij dit niet meer moest doen. De dochter wilde daarna niet meer terug naar de gastouder. De consument heeft per direct […]

Lees verder
1 2 3 16