bindend advies

Eenzijdige wijziging opvangovereenkomst op onjuiste gronden; overeenkomst blijft ongewijzigd op dezelfde locatie in stand

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de eenzijdige wijziging van de overeenkomst door de ondernemer om een opvanglocatie te sluiten. De consument ontving de laatste schooldag voor de zomervakantie een email met het bericht dat de opvang op een bepaalde locatie zou worden stopgezet. De kinderen zouden voor een onbekende termijn op een […]

Lees verder

Stopzetten opvang van goed te verzorgen kind met chronische aandoening is onredelijk

Waar gaat de uitspraak over? De ondernemer heeft de opvangovereenkomst met de consument opgezegd, omdat de pedagogisch medewerkers niet meer de verantwoordelijkheid voor de diabeteszorg van de zoon van de consument op zich willen nemen. De commissie acht deze opzegging niet redelijk omdat de ondernemer niet voldoende gemotiveerd heeft waarom sprake zou zijn van een […]

Lees verder

Bij sluiten opvangovereenkomst gastouderbureau consument akkoord met hoogte bureaukosten en boetebepaling

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil gaat over de vraag of de ondernemer, het gastouderbureau, zorgvuldig heeft gehandeld in de communicatie met de consument, bij het factureren van bureaukosten en het opleggen van een boete. Er zijn overeenkomsten gesloten tussen de consument, de ondernemer en de gastouder. De gastouder is in deze procedure geen […]

Lees verder

Onzorgvuldig handelen ondernemer in communicatie over incidenten en bij opzegging overeenkomst

Waar gaat de uitspraak over? De consument stelt dat de proefperiode van een ondeskundige pedagogisch medewerker niet snel genoeg is beëindigd en dat de ondernemer de opvangovereenkomst met consument onrechtmatig heeft beëindigd. Naar het oordeel van de ondernemer is de betreffende pedagogisch medewerker capabel en bevoegd om de opvang te verzorgen. De ondernemer zegt de […]

Lees verder

Onvoldoende grondslag voor eenzijdige opzegging ondernemer

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil heeft betrekking op de eenzijdige opzegging van de opvangovereenkomst door de ondernemer. De consument stelt dat de opvangovereenkomst onrecht is opgezegd. Vanwege niet gewenst gedrag heeft de ondernemer besloten dat de dochter zou moeten worden geobserveerd. Een week later is de consument gevraagd of zij akkoord wilde gaan […]

Lees verder

Ondernemer kan ruilservice beëindigen

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft het door de ondernemer aanpassen van het ruilbeleid. Volgens de consument maakt het ruiltegoed onderdeel uit van de overeenkomst, maar volgens de ondernemer is dat niet juist, omdat de afspraken rondom het afmelden en eventueel op een ander moment kunnen inzetten van dagen niet zijn opgenomen in […]

Lees verder
1 2 3 28