Kinderopvang

Terugbetaling bovenwettelijke kosten bij coronasluiting kinderopvangorganisatie

Waar gaat de uitspraak over Door de coronasluiting van de kinderopvang heeft de consument een tijd geen gebruik kunnen maken van de opvang voor haar dochter. Zij heeft de opvangkosten wel doorbetaald en een vergoeding van het maximale uurtarief voor kinderopvangtoeslag van de overheid ontvangen op grond van een compensatiemaatregel. Het verschil tussen het uurtarief […]

Lees verder

Ondernemer moest consument direct informeren bij incident opvang, overige klachten informatieverstrekking ouder ongegrond

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt over de weigering van de ondernemer tot het verstrekken van informatie over zijn dochter, die gebruik maakte van opvang bij de ondernemer. De klacht van de consument heeft 20 klachtonderdelen en gaan over de onjuiste handelingen en nalatigheden door de ondernemer. Daarnaast heeft er zich een incident […]

Lees verder

Klacht over participerend ouder met dwang- en angststoornis als pedagogisch medewerker is ongegrond

Waar gaat de uitspraak over De ondernemer exploiteert een ouderparticipatiecrèche waar kinderen door de ouders worden begeleid. De consument klaagt dat de ondernemer een ouder met een dwang- en angststoornis als pedagogisch medewerker heeft aangenomen. Naar aanleiding hiervan heeft de consument zorgen over de fysieke en emotionele veiligheid van zijn kind en de andere kinderen […]

Lees verder

Ondernemer moet gevraagde stukken voor aanvraag kinderopvangtoeslag aan consument verstrekken

Waar gaat de uitspraak over De consument maakte van 2016 tot 2018 gebruik van kinderopvang bij de ondernemer. Zij wilde in 2018 opnieuw kinderopvangtoeslag aanvragen, maar had hiervoor bepaalde gegevens van de ondernemer nodig. Zij heeft de ondernemer om stukken verzocht, maar die reageert niet. De belastingdienst heeft de kinderopvangtoeslag stopgezet en teruggevorderd, omdat de […]

Lees verder

Eenzijdig wijzigen van opvangtijden voor niet-doelgroeppeuters

Waar gaat de uitspraak over De ondernemer wil per 1 april 2020 de opvangtijden aanpassen. Hierdoor verblijft de zoon van de consument een langere tijd op de opvang, welke uren dus ook worden gefactureerd. De ondernemer stelt dat hij op grond van de algemene voorwaarden de overeenkomst eenzijdig mag wijzigen. Hij stelt dat is voldaan […]

Lees verder

Geen zwaarwegende redenen voor uitbreiden uren kinderopvang

Waar gaat de uitspraak over De ondernemer wil de uren in het peuterprogramma uitbreiden, van 3,5 naar 4 uur. Daarnaast wil zij het tarief verhogen, zonder een adviesvraag/goedkeuring van de oudercommissie. De ondernemer stelt dit te doen naar wens van de gemeente, op grond van een Besluit. Daarnaast draagt de wijziging bij aan het doel […]

Lees verder

Ondernemer mag kosten voor halve maand kinderopvang aan annuleringskosten in rekening brengen

Waar gaat de uitspraak over De consument wil het contract, minder dan één maand voordat de opvang van start gaat, kosteloos opzeggen. De consument vindt namelijk dat de ondernemer de gehele procedure, met name tijdens het intakegesprek, onzorgvuldig heeft gehandeld. Hierdoor is er geen vertrouwen meer in de ondernemer. De ondernemer heeft, behalve het geschetste […]

Lees verder