SGC

Geen gewichtige reden voor gedeeltelijke opzegging opvangovereenkomst. Ondernemer verantwoordelijk voor toezicht kinderen na schooltijd.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil gaat over het door de ondernemer opzeggen van één dag opvang, omdat de ondernemer de opvang op de dinsdag vanwege logistieke en organisatorische problemen niet meer kan uitvoeren. De ondernemer kan op deze dag de kinderen niet meer van school ophalen. De consument verlangt dat de opzegging voor […]

Lees verder

Opzegging overeenkomst ondernemer om zwaarwegende reden. Bijzondere vorm opvang verlangt basisvaardigheden kind.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de eenzijdige beëindiging van de overeenkomst door de ondernemer om zwaarwegende reden. De consument stelt dat de opzegtermijn niet in acht is genomen en dat geen sprake is van een zwaarwegende reden voor opzegging. Deze zwaarwegende reden bestaat er volgens de ondernemer uit dat de zoon van […]

Lees verder

Eenzijdige wijziging opvangovereenkomst ter voorkoming sluiting opvang is zwaarwegende reden.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de eenzijdige wijziging van de overeenkomst door de ondernemer om zwaarwegende reden. De vraag die in deze zaak beantwoord dient te worden is of de ondernemer de plaatsingsovereenkomst eenzijdig mag wijzigen. De ondernemer wil zijn kinderopvanggelegenheid kostendekkend exploiteren, maar dat lukt hem niet meer. In 2023 heeft […]

Lees verder

Intensieve zorgbehoefte zoon consument rechtvaardigt opzegging opvangovereenkomst door ondernemer.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil gaat over de vraag of sprake is van een zwaarwegende reden waardoor de ondernemer de opvangovereenkomst mocht opzeggen. De ondernemer is van mening dat de zoon van de consument, ondanks extra doelgerichte ondersteuning, in de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) peuteropvang van de ondernemer, niet op zijn plek […]

Lees verder

Geen steekhoudende argumenten die de eenzijdige opzegging door ondernemer om zwaarwegende reden rechtvaardigen.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de eenzijdige opzegging van de overeenkomst voor buitenschoolse opvang (NSO) door de ondernemer voor de kinderen van de consument per 1 januari 2024. Gebleken is dat de reden van opzegging voor de ondernemer vooral is gelegen in een verstoorde relatie met de consument. Voor de andere punten […]

Lees verder
1 2 3 48