SGC

Ondernemer mag plaatsing kind met epilepsie weigeren. Ondernemer kan niet gedwongen worden tot proefplaatsing.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de vraag of de ondernemer de opvang van de dochter van de consument mag weigeren wegens de aandoening epilepsie. Omdat nog helemaal niet duidelijk is hoe de epilepsie zich gaat ontwikkelen, wil de ondernemer de zorg en verantwoordelijkheid van het kind niet op zich nemen. De commissie […]

Lees verder

Opzegging overeenkomst onzorgvuldig en in strijd met de geldende algemene voorwaarden. Overeenkomst blijft in stand.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de eenzijdige beëindiging van de plaatsingsovereenkomst door de ondernemer. De consument is het niet eens met dit besluit en de onderbouwing daarvan. De ondernemer stelt dat er zijn zwaarwegende redenen zijn om het contract te beëindigen, omdat het gedrag van de zoon van de consument te veel […]

Lees verder

Eenzijdige wijziging opvangovereenkomst op onjuiste gronden; overeenkomst blijft ongewijzigd op dezelfde locatie in stand

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de eenzijdige wijziging van de overeenkomst door de ondernemer om een opvanglocatie te sluiten. De consument ontving de laatste schooldag voor de zomervakantie een email met het bericht dat de opvang op een bepaalde locatie zou worden stopgezet. De kinderen zouden voor een onbekende termijn op een […]

Lees verder

Stopzetten opvang van goed te verzorgen kind met chronische aandoening is onredelijk

Waar gaat de uitspraak over? De ondernemer heeft de opvangovereenkomst met de consument opgezegd, omdat de pedagogisch medewerkers niet meer de verantwoordelijkheid voor de diabeteszorg van de zoon van de consument op zich willen nemen. De commissie acht deze opzegging niet redelijk omdat de ondernemer niet voldoende gemotiveerd heeft waarom sprake zou zijn van een […]

Lees verder

Bij sluiten opvangovereenkomst gastouderbureau consument akkoord met hoogte bureaukosten en boetebepaling

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil gaat over de vraag of de ondernemer, het gastouderbureau, zorgvuldig heeft gehandeld in de communicatie met de consument, bij het factureren van bureaukosten en het opleggen van een boete. Er zijn overeenkomsten gesloten tussen de consument, de ondernemer en de gastouder. De gastouder is in deze procedure geen […]

Lees verder

Onzorgvuldig handelen ondernemer in communicatie over incidenten en bij opzegging overeenkomst

Waar gaat de uitspraak over? De consument stelt dat de proefperiode van een ondeskundige pedagogisch medewerker niet snel genoeg is beëindigd en dat de ondernemer de opvangovereenkomst met consument onrechtmatig heeft beëindigd. Naar het oordeel van de ondernemer is de betreffende pedagogisch medewerker capabel en bevoegd om de opvang te verzorgen. De ondernemer zegt de […]

Lees verder
1 2 3 44