SGC

Ondernemer heeft zoon consument onvoldoende passend begeleid, maar opzegging overeenkomst blijft in stand.

Waar gaat de uitspraak over? De consument klaagt erover dat de ondernemer zijn zorgplicht tegenover haar zoon niet voldoende heeft nageleefd, hij de opvangovereenkomst abrupt heeft beëindigd zonder de grond daarvoor  mede te delen en de consument onprofessioneel heeft bejegend. De ondernemer erkent dat de communicatie met de consument beter had gekund, maar wat betreft […]

Lees verder

Inzetten ruiluren is service ondernemer waar consument geen rechten aan kan ontlenen

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft het ruilbeleid van de ondernemer. In de plaatsingsovereenkomst voor de dochters van de consument wordt de mogelijkheid geboden niet gebruikte opvanguren op een ander moment in te zetten. De consument verwijt de ondernemer een oncoöperatieve opstelling waardoor het inzetten van ruiluren feitelijk onmogelijk wordt gemaakt. Sinds maart […]

Lees verder

Consument onvoldoende aangetoond dat gastouder privacy gevoelige informatie met ex-partner consument heeft gedeeld.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft het delen van persoonlijke informatie door de gastouder over de consument aan de ex-partner van de consument. Kort na het opzeggen van het gastoudercontract heeft de gastouder de ex- partner van de consument uitgenodigd op de thee en veel privacygevoelige informatie met hem gedeeld. De ondernemer geeft […]

Lees verder

Angst voor betalingsachterstanden geen grondslag voor opzegging nieuwe opvangovereenkomst door ondernemer

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de eenzijdige beëindiging van de plaatsingsovereenkomst voor de opvang van de dochter van de consument door de ondernemer nog voor de start van de overeengekomen opvangdatum. De reden van opzegging is dat er in het verleden facturen van de ondernemer (door onmacht) niet zijn betaald. De schuld […]

Lees verder

Ouders, ex-partners, gelijke mate recht op informatie over wel en wee minderjarig kind op kinderopvang

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil gaat over de weigering van de ondernemer om de consument informatie te verstrekken over zijn zoon door het geven van toegang tot het digitale ouderportaal.  De consument heeft aangegeven dat hij inzage wil in de opvanggegevens en opvanglocatie van zijn zoon, maar krijgt geen toegang tot het ouderportaal, […]

Lees verder

Opvangovereenkomst en betalingsverplichting ouders loopt door tot kind 4 wordt, behalve bij tussentijdse beëindiging overeenkomst. se be

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de betaling van de factuur over de maand augustus 2023. De dochter van de consument is tot 19 juli 2023 opgevangen door de ondernemer. De dochter van de consument is op 19 september 2023 vier jaar geworden. De ondernemer stelt dat de consument onterecht van mening is […]

Lees verder
1 2 3 50