2023

Eenzijdige wijziging opvangovereenkomst ter voorkoming sluiting opvang is zwaarwegende reden.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de eenzijdige wijziging van de overeenkomst door de ondernemer om zwaarwegende reden. De vraag die in deze zaak beantwoord dient te worden is of de ondernemer de plaatsingsovereenkomst eenzijdig mag wijzigen. De ondernemer wil zijn kinderopvanggelegenheid kostendekkend exploiteren, maar dat lukt hem niet meer. In 2023 heeft […]

Lees verder

Intensieve zorgbehoefte zoon consument rechtvaardigt opzegging opvangovereenkomst door ondernemer.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil gaat over de vraag of sprake is van een zwaarwegende reden waardoor de ondernemer de opvangovereenkomst mocht opzeggen. De ondernemer is van mening dat de zoon van de consument, ondanks extra doelgerichte ondersteuning, in de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) peuteropvang van de ondernemer, niet op zijn plek […]

Lees verder

Geen steekhoudende argumenten die de eenzijdige opzegging door ondernemer om zwaarwegende reden rechtvaardigen.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de eenzijdige opzegging van de overeenkomst voor buitenschoolse opvang (NSO) door de ondernemer voor de kinderen van de consument per 1 januari 2024. Gebleken is dat de reden van opzegging voor de ondernemer vooral is gelegen in een verstoorde relatie met de consument. Voor de andere punten […]

Lees verder

Informatievoorziening en communicatie door ondernemer laat te wensen over.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil gaat over de wijze waarop een bepaling in de overeenkomst tussen partijen moet worden uitgelegd en de communicatie die daarover heeft plaatsgevonden. De consument heeft voor zijn kinderen zes jaar gastouderopvang afgenomen via de ondernemer. De samenwerking met de gastouder is opgezegd door de ondernemer, waarna de consument […]

Lees verder

Tussentijdse wijziging algemene voorwaarden. Ondernemer voldoende gelegenheid geboden om openstaande opvanguren in te zetten.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil gaat over de vraag of de consument op grond van de algemene voorwaarden die van toepassing zijn, voldoende gelegenheid heeft gehad om de openstaande opvanguren in te zetten. De consument stelt dat de ondernemer de algemene voorwaarden veranderd heeft zonder akkoord van de consument te vragen. De consument […]

Lees verder

Consument dient gedurende opzegtermijn opzegkosten te betalen. Onvoldoende bewijs dat ondernemer tariefsverhoging bekend heeft gemaakt.

Waar gaat de uitspraak over? De consument was niet tevreden met de dienstverlening van de ondernemer en maakte zich zorgen over de kwaliteit van de opvang, nu haar zoon na de opvang steeds overprikkeld was. Vanwege die overgevoeligheid op de prikkels heeft de consument, na advies van de GGD, de opvangovereenkomst met onmiddellijke ingang opgezegd. […]

Lees verder

Pakketwijziging ondernemer niet redelijk, geen sprake van eenzijdige wijziging om zwaarwegende reden.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de vraag of de ondernemer in redelijkheid tot pakket- en prijswijzigingen mocht overgaan, of de ondernemer voldoende heeft geprobeerd een oudercommissie in te stellen en op zorgvuldige wijze met de consument heeft gecommuniceerd. De locatie van de ondernemer heeft 48 kindplaatsen en dan is het niet verplicht […]

Lees verder
1 2 3 10