2021

Ondernemer kan opvangovereenkomst over het aantal gefactureerde uren niet eenzijdig wijzigen

Waar gaat de uitspraak over Volgens de consument is het aantal uren dat in rekening wordt gebracht verhoogd, zonder dat de opvanguren veranderd zijn. De consument eist dat de extra uren geschrapt worden en alleen de tariefwijziging wordt doorgevoerd. De ondernemer stelt dat in eerste instantie in de overeenkomst gerekend wordt met een gemiddeld aantal […]

Lees verder

Ondernemer heeft tariefswijziging voldoende onderbouwd

Waar gaat de uitspraak over Volgens de ouderraad heeft de ondernemer niet voldoende onderbouwd waarom een tariefswijziging van 4,7% noodzakelijk is. De ondernemer stelt dat hij een volledige jaarbegroting en duidelijke onderbouwing heeft aangeleverd om de tariefswijziging te rechtvaardigen. Vanwege de omstandigheden van de laatste tijd en voor het vervangen van materiaal is de tariefswijziging […]

Lees verder

Ondernemer mag opvanglocatie bso niet eenzijdig wijzigen

Waar gaat de uitspraak over De ondernemer heeft de consument laten weten dat zoon van de consument naar een andere opvanglocatie gaat. De consument is het hier niet mee eens en wil dat de zoon op de huidige locatie blijft. De ondernemer heeft zich niks aangetrokken van de bezwaren van de consument en zet de […]

Lees verder

Ondernemer wist van gedragsproblematiek kind en mocht op basis daarvan niet plotseling overeenkomst beëindigen

Waar gaat de uitspraak over Nadat de zoon van de consument, vanwege hyperactiviteit en woedeaanvallen, was weggestuurd bij een andere kinderopvang is de consument een opvangovereenkomst aangegaan met de ondernemer. Vooraf heeft zij de ondernemer op de hoogte gebracht van de situatie met haar zoon, dit was geen probleem volgens de ondernemer. Na drie weken […]

Lees verder
1 2 3 7