2020

Onderscheid door ondernemer bij compensatie boven-fiscaal tarief in strijd met redelijkheid en billijkheid

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt over het handelen van de ondernemer in verband met de sluiting van een kinderopvanggelegenheid wegens ziekte van de gastouder tijdens de corona periode. Hij klaagt onder andere over het niet krijgen van compensatie boven-fiscaal tarief, het doorberekenen van de gastouder, het niet regelen van noodopvang en het […]

Lees verder

Ondernemer moest consument direct informeren bij incident opvang, overige klachten informatieverstrekking ouder ongegrond

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt over de weigering van de ondernemer tot het verstrekken van informatie over zijn dochter, die gebruik maakte van opvang bij de ondernemer. De klacht van de consument heeft 20 klachtonderdelen en gaan over de onjuiste handelingen en nalatigheden door de ondernemer. Daarnaast heeft er zich een incident […]

Lees verder

Consument klaagt over handelen van ondernemer betreft sluiting kinderopvang bij gastouder tijdens coronacrisis

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt over het handelen van de ondernemer in verband met de sluiting van een kinderopvanggelegenheid wegens ziekte van de gastouder tijdens de coronacrisis. De klachten van de consument gaan onder andere over de sluiting, het regelen van vervangende noodopvang, het doorbetalen van de rekeningen, het in rekening brengen […]

Lees verder

Niet meewegen van alle feiten en omstandigheden leidt tot onzorgvuldige opzegging opvangovereenkomst door ondernemer

Waar gaat de uitspraak over Het gaat om de eenzijdige opzegging van de (peuter)opvangovereenkomst van de zoon van de consument door de ondernemer. Volgens de consument heeft de ondernemer daartoe oneigenlijke redenen aangevoerd. De consument geeft aan dat haar kind druk is, maar medisch gezien geen ontwikkelingsprobleem heeft. Daarnaast had haar zoon het naar zijn […]

Lees verder

Klacht over participerend ouder met dwang- en angststoornis als pedagogisch medewerker is ongegrond

Waar gaat de uitspraak over De ondernemer exploiteert een ouderparticipatiecrèche waar kinderen door de ouders worden begeleid. De consument klaagt dat de ondernemer een ouder met een dwang- en angststoornis als pedagogisch medewerker heeft aangenomen. Naar aanleiding hiervan heeft de consument zorgen over de fysieke en emotionele veiligheid van zijn kind en de andere kinderen […]

Lees verder

Ondernemer moet gevraagde stukken voor aanvraag kinderopvangtoeslag aan consument verstrekken

Waar gaat de uitspraak over De consument maakte van 2016 tot 2018 gebruik van kinderopvang bij de ondernemer. Zij wilde in 2018 opnieuw kinderopvangtoeslag aanvragen, maar had hiervoor bepaalde gegevens van de ondernemer nodig. Zij heeft de ondernemer om stukken verzocht, maar die reageert niet. De belastingdienst heeft de kinderopvangtoeslag stopgezet en teruggevorderd, omdat de […]

Lees verder