2019

Geen onredelijke opzegging van overeenkomst wegens zwaarwegende reden

Waar gaat de uitspraak over Niet onredelijk dat ondernemer overeenkomst heeft opgezegd wegens een zwaarwegende reden. gedrag van vader van het kind valt aan te merken als ‘ongewenste omgangsvorm door de ouder, zoals intimidatie, agressie of geweld’ in de zin van de algemene voorwaarden. Toegang tot opvang is terecht geweigerd. Volledige uitspraak Onderwerp van het […]

Lees verder

Bij opzegging plaatsingsovereenkomst recht op terugbetaling van niet opgenomen vakantieverlofuren

Waar gaat de uitspraak over Ondernemer dient te handelen naar letterlijke tekst van huisregels en rekening te houden met belangen van consument. Van ondernemer mag verwacht worden dat hij aan consument had meegedeeld dat zij verrekening via systeem kenbaar had moeten maken. Onaanvaardbaar dat de ondernemer blijft vasthouden aan huisregels. Volledige uitspraak Onderwerp van het […]

Lees verder
  • 27 februari 2020

Verhoging van uurtarief met terugwerkende kracht

Waar gaat de uitspraak over Prijsverhoging met terugwerkende kracht is in strijd met algemene voorwaarden. Volledige uitspraak Onderwerp van het geschil De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Het geschil betreft de verhoging van het basisuurtarief over het jaar 2019 die de ondernemer gedeeltelijk met terugwerkende kracht aan de consument in rekening heeft […]

Lees verder

Geen overeenkomst tussen vader en kinderopvangorganisatie

Waar gaat de uitspraak over Ouders zijn gescheiden. Vader is geen contractuele partij bij de overeenkomst die moeder met de kinderopvangorganisatie is aangegaan. Vader kan niet klagen bij de commissie. Volledige uitspraak Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op de professionaliteit van de gastouder van de ondernemer. Klager is van mening dat de […]

Lees verder

Ondernemer mag overeenkomst niet eenzijdig opzeggen

Waar gaat de uitspraak over Opzeggen overeenkomst door ondernemer is onzorgvuldig geweest. Volledige uitspraak Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de reden en de wijze van opzegging van de overeenkomst betreffende de buitenschoolse opvang van de zoon van de consument door de ondernemer. Standpunt van de consument Voor het standpunt van de consument verwijst […]

Lees verder

Opzegtermijn van 2 maanden is niet geldig

Waar gaat de uitspraak over De ondernemer mag geen opzegtermijn langer dan één maand hanteren, tenzij hij daarvoor goede gronden aanvoert. Dat is niet gebeurd. Ook geldt in beginsel dat tegen elke dag van de maand mag worden opgezegd. Volledige uitspraak Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de opzegtermijn van twee maanden die door […]

Lees verder

Geen sprake van onvoldoende toezicht. Opzegtermijn blijft van kracht

Waar gaat de uitspraak over Er kan niet worden gesproken van onvoldoende toezicht door de ondernemer. Acties van de ondernemer komen overeen met het protocol bij grensoverschrijdend gedrag. Opzegtermijn moet in acht worden genomen. Volledige uitspraak Onderwerp van het geschil Desgevraagd heeft de consument bij aanvang van de mondelinge behandeling verklaard dat zijn klacht – […]

Lees verder

Ondernemer niet aansprakelijk voor incidenten bij gastouder

Waar gaat de uitspraak over Ondernemer niet aansprakelijk voor incidenten bij de gastouder nu er slechts sprake is van een bemiddelingsovereenkomst. Verder is niet gesteld of gebleken dat de begeleiding tekort is geschoten. Ondernemer heeft klacht op juiste en adequate wijze afgewikkeld. Geen recht op schadevergoeding. Volledige uitspraak Onderwerp van het geschil In de kern […]

Lees verder

Kind gevallen, overeenkomst opgezegd

Waar gaat de uitspraak over? Ondernemer heeft extra zorgplicht om er zeker van te zijn dat consument begrijpt wat er wordt gezegd zeker als er sprake is van een taalprobleem. Volledige uitspraak Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de handelwijze van de medewerkers van de kinderopvangorganisatie na een val van het zoontje van de […]

Lees verder
  • 20 november 2019

Hoogte van de berekende kosten

Waar gaat de uitspraak over Het had op weg van ondernemer gelegen om consument te informeren dat er geen plaats was voor het kind op de BSO en dat overeenkomst zou worden beëindigd. Dit is pas in een laat stadium gedaan. Ook zijn er rekenfouten in de jaaropgaven gemaakt, doordat de teveel berekende uren van […]

Lees verder
1 2 3 6