2018

Opvang geregeld, maar babygroep gesloten vanwege Wet IKK

Waar gaat de uitspraak over De ouders sluiten een contract af voor de opvang van hun baby, maar vanwege de wet IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang) en de wijziging rondom de BKR (beroepskracht-kindratio) meldt de kinderopvang dat de opvang niet door kan gaan op de afgesproken locatie. Daar worden geen nieuwe baby’s meer geplaatst, omdat […]

Lees verder

Ondernemer moet ook ouder die gezag heeft informeren, ook al heeft die ouder geen contract met de ondernemer

Onderwerp van het geschil Een vader vraagt bij de kinderopvang informatie over de ontwikkeling van zijn zoon, omdat hij zich zorgen maakt over de spraakontwikkeling. De ouders zijn gescheiden en de moeder heeft een contract met de opvang. De ondernemer gaf deze informatie na veel moeite en betrok de vader niet bij het eindgesprek. Als […]

Lees verder

Opzegging ondernemer voldoet niet aan eisen

Onderwerp van het geschil De ouder krijgt telefonisch bericht dat haar zoon niet meer naar opvang mag, vanwege de veiligheid van de andere kinderen. De ouder wist niet van de recente zorgen van de ondernemer over het gedrag. De ondernemer bevestigt de opzegging per brief, maar zonder redenen. Terwijl dit volgens de Algemene Voorwaarden van […]

Lees verder

Wijze waarop de ondernemer factureert en communiceert schiet te kort.

Onderwerp van het geschil De consument klaagt over de problemen met de facturen die zij krijgt van de ondernemer en de communicatie tussen partijen. Van de ondernemer mag als professionele partij verwacht worden dat hij aan de hand van een deugdelijke administratie op een deugdelijke en inzichtelijke wijze factureert aan de consument. Dat was niet […]

Lees verder
  • 19 juli 2018
  • BSO