2017

Ondernemer moet veranderingen in het vervoer met ouder bespreken

Onderwerp van het geschil De ondernemer en ouder hebben afspraken gemaakt over het vervoer. De pedagogisch medewerkster zou de oudste zoon mee naar binnen nemen bij het wegbrengen van een ander kind naar dansles. Echter, doordat er meerdere kinderen meerijden is het handiger de kinderen in de auto te laten zitten, onder begeleiding van een […]

Lees verder
  • 28 november 2017
  • BSO

Oudercommissie geen adviesrecht over gewijzigde huisregel

Onderwerp van het geschil Een gewijzigde openingstijd is in feite een aanscherping van de al geldende aanvangstijd van 8.30 uur. Dat ouders hun kinderen niet meer vanaf 8.15 uur mogen brengen, maar pas vlak voor 8.30 uur is een veranderde huisregel. Daarover heeft de oudercommissie geen adviesrecht. In de communicatie over deze aanscherping was de […]

Lees verder

Ondernemer vraagt vier maanden vergoeding van ouder die annuleert voor start opvang

Onderwerp van het geschil De algemene voorwaarden en het contract van de ondernemer behandelen de voorwaarden rondom opzeggen. Gezien de zeer kleinschalige aard van de opvang is het begrijpelijk dat de ondernemer een bepaalde termijn aanhoudt als mensen opzeggen, om de bedrijfsvoering niet in gevaar te brengen. Echter, annuleren is iets anders dan opzeggen. Onder […]

Lees verder

Geen boete bij overstappen naar ander gastouderbureau, omdat ouder algemene voorwaarden niet heeft gekregen

Onderwerp van het geschil De ouder heeft de overeenkomst met het gastouderbureau opgezegd met een maand opzegtermijn. De ouder wil wel verder met dezelfde gastouder, maar heeft geen vertrouwen meer in het gastouderbureau. Volgens de algemene voorwaarden kan de ondernemer een boete opleggen, als gastouder en ouder zonder het gastouderbureau een overeenkomst sluiten. Echter, de […]

Lees verder

Ondanks betalingsregeling met incassobureau, mag ondernemer kinderopvang opzeggen

Onderwerp van het geschil De ouder heeft de facturen van enkele maanden niet betaald. Op een betalingsherinnering en een tweede aanmaning is niet gereageerd. De ondernemer heeft een incassobureau ingeschakeld, waar de consument een betalingsregeling voor de openstaande facturen mee heeft getroffen. De ondernemer zegt de kinderopvang toch op omdat niet het volledige bedrag voldaan […]

Lees verder
  • 21 september 2017
  • BSO