2016

Baby in gezicht gekrabd, van opzet geen sprake

Onderwerp van het geschil Op de eerste dag op de opvang  is het kindje van de consument gewond geraakt.  Over hoe dit is gebeurd, verschillen consument en ondernemer van mening. Volgens de ouders was er onvoldoende toezicht. De ondernemer zegt dat er wel voldoende toezicht was en dit gebeurde, doordat een ander kindje van 17 […]

Lees verder

Ondernemer handelde klacht onduidelijk af

Onderwerp van het geschil De consument heeft een klacht ingediend omdat de leidster haar zoon in zijn nek zou hebben geknepen. De ondernemer geeft als reactie aan dat de jongen op zijn schouder is getikt als waarschuwing. Wat er precies is gebeurd, is niet meer te achterhalen. Wel is duidelijk dat de ondernemer de klacht […]

Lees verder
  • 18 november 2016
  • BSO

Vraagouder is ontevreden over taken gastouderbureau.

Onderwerp van het geschil Een gastouder ving teveel kinderen op. Het gastouderbureau  wist hier niet van tot een andere ouder melding deed en  de GGD dit ook constateerde. De ondernemer heeft overleg gehad met de GGD en de overeenkomst met de gastouder opgezegd. De commissie vindt dat de ondernemer nadat bekend was dat er sprake […]

Lees verder

Datum zoals mondeling afgesproken is einddatum

Onderwerp van het geschil In overleg besluiten gastouder, consument en gastouderbureau de opvang stop te zetten, zodra er  andere opvang is gevonden. Drie dagen later heeft de consument opvang geregeld, bij een andere gastouder, via een ander bureau. De consument stuurt een mail aan het bemiddelingsbureau, dat hij de opvang volgens mondelinge afspraak per direct […]

Lees verder

Ondernemer mag ouder vragen kind aan te melden tijdens vakantieperiode

Onderwerp van het geschil De ondernemer vraagt ouders om hun kinderen aan te melden voor de opvang in de vakantieperiode. Dit in overleg met de oudercommissie, vanwege ervaringen met het niet afmelden van kinderen in het verleden. Doordat de ouder te laat was met aanmelden kon het kind niet op de vaste dag in de […]

Lees verder
  • 20 september 2016
  • BSO

Oudercommissie heeft recht op tijdige informatie voor het uitbrengen van advies

Onderwerp van het geschil De ondernemer communiceert niet met de oudercommissie over gewijzigde openingstijden voor de buitenschoolse opvang als gevolg van gewijzigde schooltijden. De communicatie tussen partijen kon veel beter en de adviesaanvraag was veel te laat. De oudercommissie kan daarom geen advies geven. De ondernemer erkent dat hij steken heeft laten vallen in de […]

Lees verder

Vergoeding voor schade voor ondernemer.

Onderwerp van het geschil De consument heeft de opvang 4 dagen voor de start opgezegd vanwege een incident tijdens een wendag. Partijen hebben niets afgesproken over annulering van de overeenkomst voor aanvang van het contract. Volgens de commissie was er geen reden voor opzegging met onmiddellijke ingang. De ondernemer heeft schade geleden door de directe […]

Lees verder

Opzegging wegens niet op juiste wijze toepassen protocol

Onderwerp van het geschil De ondernemer heeft het ‘Protocol voor kinderen die opvallen’, dat voor de consument cruciaal was, niet op de juiste wijze heeft toegepast. Daardoor heeft de consument geen vertrouwen meer in de zorgverlening. De consument wil de opzegtermijn van 1 maand niet meer betalen, omdat hij per direct met de opvang is […]

Lees verder