2015

Personeelsbeleid is geen onderdeel van overeenkomst ouder en ondernemer

Onderwerp van het geschil De ondernemer plaatste binnen korte tijd twee pedagogisch medewerkers over naar een andere groep. De ouder vindt dit slecht personeelsbeleid. Het personeelsbeleid valt niet onder de plaatsingsovereenkomst. Het geschil betreft de overplaatsing van twee pedagogische medewerksters door de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt […]

Lees verder

Handelen ondernemer bij vermoedens seksueel misbruik niet professioneel

Onderwerp van het geschil De commissie vindt dat de ondernemer niet professioneel heeft gereageerd, nadat de ouder melding maakte van een vermoeden van seksueel misbruik. Het geschil vloeit voort uit twee tussen de consument en de ondernemer tot stand gekomen overeenkomsten betreffende [de dagopvang].   De consument heeft per brief van 3 mei 2006 een inhoudelijke klacht […]

Lees verder

Ondernemer mag aantal opvanguren niet wijzigen

Onderwerp van het geschil Omdat in de overeenkomst niets staat over een aanpassing van het aantal uren opvang, mag de ondernemer dit niet eenzijdig wijzigen. Het geschil betreft de eenzijdige aanpassing -verhoging-  door de ondernemer van het aantal door consument af te nemen uren opvang per maand. De consument heeft op 8 december 2011 de […]

Lees verder

Ondernemer mag wijziging betalingswijze in nieuw huisreglement niet verplichten

Onderwerp van het geschil Een verplichte automatische incasso en het eerder innen van facturen mag niet. De Algemene Voorwaarden en het huisreglement staan geen andere wijzigingen toe dan veranderingen in prijs, dus ook geen veranderingen in de manier van betalen. Tussen de consument en de ondernemer gelden drie overeenkomsten betreffende de opvang van drie kinderen. […]

Lees verder

Kwaliteit in het geding volgens ouder

Onderwerp van het geschil De ouder verwijt de ondernemer dat deze een aantal punten uit het kwaliteitshandboek niet heeft nageleefd en eist daarom een schadevergoeding. De commissie beslist dat de ondernemer niets te verwijten valt. Het geschil betreft niet naleven van een aantal punten uit het kwaliteitshandboek van de ondernemer, alle ziend op de behandeling […]

Lees verder

Opzeggen na overgang van horizontale naar verticale groepen

Onderwerp van het geschil Na een overgang van verticale naar horizontale groepen heeft het kind het niet meer naar zijn zin. De ouder zegt op, ondanks alternatieve mogelijkheden vanuit ondernemer. De opzegtermijn moet in dit geval in acht worden genomen.   Het geschil betreft de door de consument te hanteren opzegtermijn, in het bijzonder nu […]

Lees verder

Annulering van overeenkomst 6 weken voor aanvang; 2 maanden annuleringskosten

Onderwerp van het geschil De ondernemer mag bij annulering vanaf drie maanden voor de ingangsdatum twee maanden annuleringskosten in rekening brengen, zoals in de overeenkomst staat. Het geschil vloeit voort uit een op 25 juli 2005 tussen de consument en de ondernemer tot stand gekomen overeenkomst betreffende de plaatsing van de destijds nog niet geboren zoon van […]

Lees verder
  • 8 december 2015
  • BSO
1 2 3 6