2015

Personeelsbeleid is geen onderdeel van overeenkomst ouder en ondernemer

Onderwerp van het geschil De ondernemer plaatste binnen korte tijd twee pedagogisch medewerkers over naar een andere groep. De ouder vindt dit slecht personeelsbeleid. Het personeelsbeleid valt niet onder de plaatsingsovereenkomst. Het geschil betreft de overplaatsing van twee pedagogische medewerksters door de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt […]

Lees verder

Handelen ondernemer bij vermoedens seksueel misbruik niet professioneel

Onderwerp van het geschil De commissie vindt dat de ondernemer niet professioneel heeft gereageerd, nadat de ouder melding maakte van een vermoeden van seksueel misbruik. Het geschil vloeit voort uit twee tussen de consument en de ondernemer tot stand gekomen overeenkomsten betreffende [de dagopvang].   De consument heeft per brief van 3 mei 2006 een inhoudelijke klacht […]

Lees verder

Ondernemer mag aantal opvanguren niet wijzigen

Onderwerp van het geschil Omdat in de overeenkomst niets staat over een aanpassing van het aantal uren opvang, mag de ondernemer dit niet eenzijdig wijzigen. Het geschil betreft de eenzijdige aanpassing -verhoging-  door de ondernemer van het aantal door consument af te nemen uren opvang per maand. De consument heeft op 8 december 2011 de […]

Lees verder

Ondernemer moet gevraagde gegevens geven aan ouder

Onderwerp van het geschil De ouder vermoedt dat de ondernemer enkele dagen de leidster-kind ratio niet gehanteerd heeft en wil daarom inzage in de administratie van de ondernemer. Het geschil betreft de vraag of de ondernemer desgevraagd informatie aan de consument dient te verstrekken over de kind-leidster ratio die door de ondernemer in de praktijk […]

Lees verder
  • 8 december 2015
  • BSO

Aantal uur in overeenkomst blijft geldend

Onderwerp van het geschil De ondernemer moet zich houden aan de overeenkomst voor 30 uur opvang per maand en mag dit niet wijzigen.   Het geschil betreft de vraag of de ondernemer de in een gesloten overeenkomst voor 30 uur per maand per kind afgesproken buitenschoolse opvang (BSO) eenzijdig kan wijzigen in 40 uur per maand […]

Lees verder
  • 8 december 2015
  • BSO

Onduidelijke afspraken leiden tot meningsverschil over naleving huisregels

Onderwerp van het geschil Niet goed vastgelegde afspraken over een eetprobleem en de begeleiding daarbij op de BSO zorgen voor een verschil over de door de ouders verwachte begeleiding en de door de ondernemer geboden begeleiding. Het geschil betreft de kwaliteit van de opvang. Standpunt van de consumenten   Het standpunt van de consumenten luidt […]

Lees verder
  • 8 december 2015
  • BSO

Prijsaanpassing op basis van uurprijs overeenkomst

Onderwerp van het geschil De ondernemer moet bij het aanpassen van uurprijs uitgaan van het aantal uur en tarief dat in de plaatsingsoverenkomst staat en niet over de herberekende prijs. Het geschil betreft een procentuele aanpassing van de prijs berekend over een herberekende uurprijs inzake een overeenkomst voor buitenschoolse opvang.   De consument heeft op […]

Lees verder
  • 8 december 2015
  • BSO
1 2 3 6