2015

Ondernemer mag aantal opvanguren niet wijzigen

Onderwerp van het geschil Omdat in de overeenkomst niets staat over een aanpassing van het aantal uren opvang, mag de ondernemer dit niet eenzijdig wijzigen. Het geschil betreft de eenzijdige aanpassing -verhoging-  door de ondernemer van het aantal door consument af te nemen uren opvang per maand. De consument heeft op 8 december 2011 de […]

Lees verder

Personeelsbeleid is geen onderdeel van overeenkomst ouder en ondernemer

Onderwerp van het geschil De ondernemer plaatste binnen korte tijd twee pedagogisch medewerkers over naar een andere groep. De ouder vindt dit slecht personeelsbeleid. Het personeelsbeleid valt niet onder de plaatsingsovereenkomst. Het geschil betreft de overplaatsing van twee pedagogische medewerksters door de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt […]

Lees verder

Handelen ondernemer bij vermoedens seksueel misbruik niet professioneel

Onderwerp van het geschil De commissie vindt dat de ondernemer niet professioneel heeft gereageerd, nadat de ouder melding maakte van een vermoeden van seksueel misbruik. Het geschil vloeit voort uit twee tussen de consument en de ondernemer tot stand gekomen overeenkomsten betreffende [de dagopvang].   De consument heeft per brief van 3 mei 2006 een inhoudelijke klacht […]

Lees verder

Ondernemer mag alleen uren BSO in rekening brengen

Onderwerp van het geschil Ondernemer past openingstijden aan na opzegging contract. De ondernemer mag alleen die uren in rekening brengen wanneer de BSO locatie open is en kinderen kan opvangen, geen voorbereidingstijd. Het geschil vloeit voort uit een tussen de consument en de ondernemer tot stand gekomen overeenkomst betreffende de opvang van een kind in […]

Lees verder
  • 8 december 2015
  • BSO

Geen rekening voor voorbereidingstijd ondernemer.

Onderwerp van het geschil De ondernemer mag alleen die uren in rekening brengen waarvan de ouders daadwerkelijk gebruik kunnen maken. Voorbereidingstijd mag hij niet in rekening brengen. Het halve uur tussen 14.45 uur en 15.15 uur, kan niet bij de consument in rekening gebracht worden. Dan zitten alle kinderen nog op school. Het geschil betreft […]

Lees verder
  • 8 december 2015
  • BSO

Onverwachte verhuizing geen reden om geen annuleringskosten te hoeven betalen

Onderwerp van het geschil In de overeenkomst staat dat ondernemer twee maanden opvang mag berekenen als consument geen gebruik maakt van de gereserveerde plaats. De onverwachte verhuizing van de consument is geen reden om geen annuleringskosten te hoeven betalen. Het geschil betreft de vraag of de ondernemer twee maanden kinderopvang in rekening mag brengen bij […]

Lees verder
  • 8 december 2015
  • BSO

Opzegtermijn bij opzeggen na periode van ziekte

Onderwerp van het geschil Vanwege ziekte is een kind langere tijd afwezig. De ouder betaalt een deel van de opvang en de ondernemer schort daarna een deel op. Als de ouder opzegt omdat het kind nog niet naar de opvang kan, wil de ondernemer vast houden aan twee maanden opzegtermijn. De ouder wil een maand […]

Lees verder
1 2 3 6