zorgvuldigheid

Gebrek aan vertrouwen bij consument na herhaald niet adequaat handelen kinderdagverblijf

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt over verschillende incidenten met hun dochter bij de kinderopvang en de slechte communicatie daarover. De consument heeft geen vertrouwen meer in de kinderopvang en heeft daarom de overeenkomst opgezegd. De ondernemer vindt dat voor die opzegging de overeengekomen opzegtermijn van een maand in acht moet worden genomen. […]

Lees verder

Klacht over participerend ouder met dwang- en angststoornis als pedagogisch medewerker is ongegrond

Waar gaat de uitspraak over De ondernemer exploiteert een ouderparticipatiecrèche waar kinderen door de ouders worden begeleid. De consument klaagt dat de ondernemer een ouder met een dwang- en angststoornis als pedagogisch medewerker heeft aangenomen. Naar aanleiding hiervan heeft de consument zorgen over de fysieke en emotionele veiligheid van zijn kind en de andere kinderen […]

Lees verder

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling onjuist en onzorgvuldig gebruikt

Waar gaat de uitspraak over De consument brengt haar kind twee dagen per week naar een kinderdagverblijf. Thuis ontwikkeld het kind zich normaal, maar op het kinderdagverblijf huilt het kind veel. Verschillende rapportages maken melding van ‘ontroostbaar zijn’. Ook een andere opvanglocatie brengt hierin geen verandering. Na een observatie door de zorgcoördinator wil deze een […]

Lees verder

Onvoldoende redenen voor een melding bij Veilig Thuis door zorgaanbieder

Waar gaat de uitspraak over De consument vindt dat de ondernemer onterecht een melding bij Veilig Thuis heeft gemaakt. Daarnaast is de consument niet tevreden over de dossieroverdracht van haar zoon en de interne klachtafhandeling van de ondernemer. De ondernemer vindt dat hij zorgvuldig, professioneel en rechtmatig heeft gehandeld. Daarnaast stelt de ondernemer dat er […]

Lees verder

Geen verweer van de ondernemer. Klachten gegrond

Waar gaat de uitspraak over Ondernemer heeft klacht van de consument niet weersproken zodat moet worden uitgegaan van gegrondheid van de klacht. Ondernemer heeft kinderopvangovereenkomst niet zorgvuldig nageleefd. Opzegging van de overeenkomst is begrijpelijk. Volledige uitspraak Onderwerp van het geschil Het geschil betreft terugbetaling van de ondernemer aan de consument van de door de consument […]

Lees verder

Geen schadevergoeding ondanks terechte klacht over verspreiden foto’s en schenden zorgplicht kind

Waar gaat de uitspraak over De ondernemer verspreidde foto’s van een kind ondanks dat ouder had gezegd dat dit niet mocht. Een medewerker van de ondernemer had deze door haar gemaakte foto’s op haar privécomputer  opgeslagen en verspreid via e-mail. De foto’s zijn inmiddels allemaal verwijderd en de ondernemer heeft het privacybeleid aangepast.  Dat het kind […]

Lees verder