zorgvuldigheid ondernemer

Ondernemer is zorgvuldig te werk gegaan bij melding Veilig Thuis

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft een melding door de ondernemer over de zoon van de consument bij Veilig Thuis. De consument verwijt de ondernemer dat volstrekt ten onrechte een melding is gedaan bij Veilig Thuis en verlangt dat de ondernemer die melding intrekt en formeel excuses aanbiedt aan de ouders. De ondernemer […]

Lees verder