Verkorte procedure

Opzegging ondernemer voldoet niet aan eisen

Onderwerp van het geschil De ouder krijgt telefonisch bericht dat haar zoon niet meer naar opvang mag, vanwege de veiligheid van de andere kinderen. De ouder wist niet van de recente zorgen van de ondernemer over het gedrag. De ondernemer bevestigt de opzegging per brief, maar zonder redenen. Terwijl dit volgens de Algemene Voorwaarden van […]

Lees verder

Ondernemer mag overeenkomst opzeggen vanwege niet kunnen bieden juiste zorg zeer kort voor einddatum

Onderwerp van het geschil Het kinderdagverblijf zegde de overeenkomst op, omdat ze niet de juiste zorg konden bieden. Hoewel de communciatie en afwikkeling beter had gekund, mocht dat wel. In geschil is de vraag of de ondernemer de overeenkomst betreffende de opvang van de zoon van de consument mocht opzeggen.   Standpunt van de consument […]

Lees verder

Opzeggen overeenkomst vanwege niet kunnen bieden juiste zorg mag

Onderwerp van het geschil De ondernemer kan niet de juiste buitenschoolse opvang bieden voor een kind met bijzonder gedrag en mag daarom terecht de opvang beëindigen. Het geschil betreft de opzegging door de ondernemer van de met de consument gesloten overeenkomst tot buitenschoolse opvang van haar kind.   Standpunt van de consument   Het standpunt […]

Lees verder
  • 1 december 2015
  • BSO
Ster

Telefonisch niet bereikbaar

Op maandag 5 december vanaf 16:00 uur zijn wij gesloten en dus niet bereikbaar. Uiteraard kunt u altijd gebruik maken van ons contactformulier. Op dinsdag openen onze telefoonlijnen weer om 10:00 uur.