Verkorte procedure

Geen zwaarwegende reden voor eenzijdige opzegging overeenkomsten door ondernemer; vanwege vertrouwensbreuk geen voortzetting overeenkomsten.

Waar gaat de uitspraak over? De ondernemer heeft de opvangovereenkomsten opgezegd omdat de consument gedurende meerdere jaren zeer veel klaagt en daarbij erg beledigend en intimiderend is tegenover de medewerkers van de ondernemer. Volgens de ondernemer is hier sprake van een zwaarwegende reden. De zwaarwegende reden is dat een ouder een risico of bedreiging vormt […]

Lees verder

Opzegging ondernemer voldoet niet aan eisen

Onderwerp van het geschil De ouder krijgt telefonisch bericht dat haar zoon niet meer naar opvang mag, vanwege de veiligheid van de andere kinderen. De ouder wist niet van de recente zorgen van de ondernemer over het gedrag. De ondernemer bevestigt de opzegging per brief, maar zonder redenen. Terwijl dit volgens de Algemene Voorwaarden van […]

Lees verder

Opzeggen overeenkomst vanwege niet kunnen bieden juiste zorg mag

Onderwerp van het geschil De ondernemer kan niet de juiste buitenschoolse opvang bieden voor een kind met bijzonder gedrag en mag daarom terecht de opvang beëindigen. Het geschil betreft de opzegging door de ondernemer van de met de consument gesloten overeenkomst tot buitenschoolse opvang van haar kind.   Standpunt van de consument   Het standpunt […]

Lees verder
  • 1 december 2015
  • BSO

Ondernemer mag overeenkomst opzeggen vanwege niet kunnen bieden juiste zorg zeer kort voor einddatum

Onderwerp van het geschil Het kinderdagverblijf zegde de overeenkomst op, omdat ze niet de juiste zorg konden bieden. Hoewel de communciatie en afwikkeling beter had gekund, mocht dat wel. In geschil is de vraag of de ondernemer de overeenkomst betreffende de opvang van de zoon van de consument mocht opzeggen.   Standpunt van de consument […]

Lees verder