uitvoeren overeenkomst

Geen verplichting tot uitbetaling niet opgenomen opvanguren nu dit niet is overeengekomen. Coulante opstelling ondernemer.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil gaat over de vraag of in deze zaak de ondernemer de consument dient te compenseren voor niet opgenomen opvangdagen. De commissie oordeelt van niet,  nu de ondernemer niet is overeengekomen dat die dagen zullen worden uitbetaald wanneer ze niet worden gebruikt of het opvangcontract wordt opgezegd. De consument […]

Lees verder

Uurtarief ondernemer hoger dan maximale vergoeding uurtarief door overheid in Coronatijd. Nu ondernemer geen prestatie heeft geleverd, kan hij geen aanspraak maken op prestatie van consument tot betaling van vergoeding boven het maximale uurtarief voor kinderopvangtoeslag.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de vergoeding van het verschil tussen het uurtarief van de ondernemer en het maximale uurtarief vergoed door de Belastingdienst (kinderopvangtoeslag) gedurende de tweede en derde periode van sluiting van de kinderopvanglocatie van de ondernemer wegens de Coronamaatregelen. De ondernemer heeft het bedrag boven het maximumuurtarief tijdens de […]

Lees verder