uitspraak rechtbank

Vanwege beperkte begeleide omgangsregeling tussen consument en haar zoon niet de bedoeling dat zij zoon bij ondernemer benadert. Consument dient gehoor te geven aan beslissing rechtbank.

Waar gaat de uitspraak over? De consument heeft een aantal klachten ingediend over de dienstverlening door de ondernemer. Kort gezegd gaan de klachten over een convenant van de ondernemer, de communicatie met de aangestelde gezinsvoogd en de houding van ondernemer naar consument toe. Omdat de zoon van de consument door de rechtbank onder toezicht is […]

Lees verder