Totstandkoming overeenkomst

Bij sluiten opvangovereenkomst gastouderbureau consument akkoord met hoogte bureaukosten en boetebepaling

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil gaat over de vraag of de ondernemer, het gastouderbureau, zorgvuldig heeft gehandeld in de communicatie met de consument, bij het factureren van bureaukosten en het opleggen van een boete. Er zijn overeenkomsten gesloten tussen de consument, de ondernemer en de gastouder. De gastouder is in deze procedure geen […]

Lees verder

Geschil over totstandkoming van opvangovereenkomst

Waar gaat de uitspraak over? De consument heeft haar zoon aangemeld voor kinderopvang bij de ondernemer. De ondernemer heeft de aanmelding bevestigd, maar legt uit dat de zoon op de wachtlijst is geplaatst. In het geschil is de vraag of er een opvangovereenkomst tussen partijen tot stand is gekomen. De commissie is van oordeel dat […]

Lees verder

Bij aanvang opvangovereenkomst in afwijking van contract overeengekomen dat ruiluren ook in vakantieweken kunnen worden ingezet

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft een wijziging van het beleid van de ondernemer ten aanzien van de door consument opgebouwde ruiluren. Tussen partijen kan als vaststaand worden aangenomen dat de consument bij de ondernemer over het kalenderjaar 2021 een tegoed aan ruiluren heeft opgebouwd. De consument heeft een 40-weken pakket heeft en daarin […]

Lees verder