Tarief

Ondernemer niet verplicht de winst- en reservegegevens te verstrekken en hoeft ook ouders niet alsnog te compenseren voor studiedagen. Voldoende aangetoond dat tariefsverhoging in belang is van en noodzakelijk voor de kinderopvanggelegenheid.

Waar gaat de uitspraak over? De consument, lid van de oudercommissie van de ondernemer, geeft aan dat de oudercommissie negatief geadviseerd over de indexatie van het uurtarief en twee sluitingsdagen, omdat de ondernemer onvoldoende informatie heeft gegeven. De commissie geeft aan dat haar hier slechts een marginale toetsing toekomt. Dat betekent dat de commissie alleen […]

Lees verder

Tariefsverhoging niet aan maximum gebonden. Verhoging is volgens regels gegaan en voldoende onderbouwing.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de door de ondernemer doorgevoerde prijsstijging. De consument is van mening dat in de voorwaarden van de ondernemer zou moeten worden opgenomen dat een tariefverhoging aan een maximum is gebonden. Verder vindt hij de doorgevoerde prijswijziging onvoldoende onderbouwd en onredelijk hoog. De commissie stelt vast dat partijen […]

Lees verder

Afwijken van negatief advies oudercommissie mag, nu niet aannemelijk is dat oudercommissie onvoldoende informatie had voor uitbrengen advies

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de tariefsverhoging die de ondernemer heeft doorgevoerd over twee jaren en de wijze waarop de ondernemer de oudercommissie van informatie voorziet. Vragen van de oudercommissie zouden onvoldoende beantwoord zijn en de noodzaak van de verhogingen is niet/onvoldoende gemotiveerd. De ondernemer ontkent dit; het advies van de oudercommissie is […]

Lees verder

Tariefsverhoging mocht in dit geval in redelijkheid en billijkheid worden doorgevoerd

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft het al dan niet voldoende aanleveren van informatie door de ondernemer aan de oudercommissie. De ondernemer wil elk jaar de tarieven (prijs per uur) verhogen. De oudercommissie wil van de ondernemer duidelijke informatie waaruit blijkt dat de prijs die gevraagd wordt acceptabel is; een financiële onderbouwing. De […]

Lees verder

Consument kan zich niet beroepen op termijn indienen tariefswijziging, alleen oudercommissie kan dit

Waar gaat de uitspraak over Volgens de consument heeft de ondernemer voor de jaren 2019 en 2020 een tariefswijziging doorgevoerd, zonder dat hij daarvoor op tijd een adviesaanvraag aan de oudercommissie heeft gedaan. Volgens de algemene voorwaarden moet een tariefswijziging voor 1 september van ieder kalenderjaar aan de oudercommissie worden voorgelegd. De consument stelt dat […]

Lees verder

Onderscheid door ondernemer bij compensatie boven-fiscaal tarief in strijd met redelijkheid en billijkheid

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt over het handelen van de ondernemer in verband met de sluiting van een kinderopvanggelegenheid wegens ziekte van de gastouder tijdens de corona periode. Hij klaagt onder andere over het niet krijgen van compensatie boven-fiscaal tarief, het doorberekenen van de gastouder, het niet regelen van noodopvang en het […]

Lees verder

Verhoging van uurtarief met terugwerkende kracht

Waar gaat de uitspraak over Prijsverhoging met terugwerkende kracht is in strijd met algemene voorwaarden. Volledige uitspraak Onderwerp van het geschil De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Het geschil betreft de verhoging van het basisuurtarief over het jaar 2019 die de ondernemer gedeeltelijk met terugwerkende kracht aan de consument in rekening heeft […]

Lees verder